OECD ekonomilerinde yüzde 0.2 küçülme

Son güncelleme: 19 ŞUBAT 2013 - TSİ 15:41

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ekonomileri 2012 yılının son üç ayında yüzde 0.2 küçüldü.

Bu, OECD ekonomilerinde 2009 yılının başından bu yana yaşanan ilk küçülme.

Euro bölgesi ekonomilerinde yaşanan yüzde 0.6'lık küçülme bunda en önemli etken.

Japonya ve İngiltere ekonomilerinde küçülme yaşanırken, ABD'de de büyüme görülmedi.

OECD rakamları gelişmiş ülkeleri etkileyen durgunluğun hala devam ettiğini gösteriyor.

Ekonomik krizden bu yana gelişmiş ekonomilerde güçlü bir büyüme görülmedi.

Yaşanan düzelme de ikna edici seviyede değil.

Ancak geçen senenin son çeyreğine ait bu rakamlar, son dört yıl içinde, gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamından ve birkaç gelişmekte olan ülkeden oluşan OECD'nin bir bütün olarak ilk defa küçüldüğünü gösteriyor.

Geçen senenin sonundan bu yana olumlu gelişmeler de yaşandı.

Avrupa'da şirket anketleri güvenin yeniden geliştiğini gösteriyor.

OECD içindeki tek tek ülkelerle ilgili rakamlar da açıklandı ancak yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak.

OECD rakamları ekonomik kriz sonrası durgunluğun boyutunu ve sürekliliğini gösteriyor.

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.