S&P Fransa'nın kredi notunu AA'ya düşürdü

Standard and Poor's (S&P) Fransa'nın kredi notunu AA+'dan AA'ya düşürdü.

Fransa en iyi kredi derecesi olan AAA statüsünü kaybedeli iki yıl oluyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Fransa'nın notunu, yüksek işsizlik nedeniyle hükümetin büyümeyi teşvik edici önemli reformları yapmakta zorlanması nedeniyle indirdiğini açıkladı.

Fransa hükümeti ise, hâlâ euro bölgesinin en güvenli kredi derecelerinden birine sahip olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

S&P Fransa'da 2015 yılında kamu borçlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 86'lara varacağını ve işsizlik oranının 2016'ya dek yüzde 10'un üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor.

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici, S&P'nin "kritik ve isabetsiz çıkarımlar" yaptığını söyledi.

Bakan Moscovici açıklamasında "Son 18 ay içerisinde hükümet Fransa ekonomisini, kamu maliyesini ve rekabet gücünü geliştirmeyi hedefleyen önemli reformları uygulamaya koydu" dedi.

Teorik olarak bir ülkenin kredi notunun düşürülmesi borçlanma maliyetinin artmasına yol açıyor.

S&P açıklamasından sonra Fransa'nın alacaklılarının gelirlerinde gerçekten de bir artış oldu.

Fransa hazinesinin 10 yıllık tahvillerinin getirisi 20 puandan fazla bir artışla, yüzde 2,158'den yüzde 2,389'a çıktı.

S&P Fransa ekonomisinin "istikrarlı" seyrettiğini de söyledi. Bu yorum, kurumun Fransa'nın kredi notunu önümüzdeki iki yıl içinde değiştirmesi ihtimalinin düşük (uzmanlara göre üçte bir) olduğuna işaret ediyor.

İlgili haberler