Ekonomide istihdam yaratmayan büyüme

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO küresel işsizliğin 2013 yılında 5 milyon yükseldiğini söylüyor.

Bir ekonomik toparlanmaya ilişkin bazı umut verici işaretlere karşın, ILO yükselişin istihdam yaratmayan bir iyileşmeye işaret ettiği kanısında.

Mevcut eğilimlere göre, işsizlik düzeyleri gelecek birkaç yıl boyunca yükselmeye devam edecek.

İşsizliğin en kötü vurduğu kesim Kuzey Afrika.

Burayı Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika izliyor.

İstihdam yaratmayan büyüme

Uluslararası Çalışma Örgütü Küresel dünya ekonomisinde yeşil filizlere rağmen işsizliğin 2013'te 202 milyon kişiye tırmandığını söyledi.

Kuruma göre küresel işgücü piyasası bir talep eksikliğiyle karşı karşıya.

Telif hakkı BBC World Service

ILO birçok gelişmiş ekonomide, kamu harcamalarındaki kesinti ile gelir ve tüketim vergisinin artırılmasının işletmeler ve hanehalkı üzerinde büyük yük olduğunu kaydetti.

Buna ek olarak finans sektörü de hala sorunlu.

Birçok ekonomide küçük işletmeler için kredi bulmak çok zor.

Ve ücret artışları verimlilik artışlarının gerisinde kaldı.

Dünyanın dört bir yanında işsizlik

Kuzey Afrika 2013 yılında dünyanın işsizlikten en fazla etkilenen bölgesi olmaya devam etti.

Bölgede işsizlik oranı yüzde 12,2.

Orta Doğu yüzde 10,9'un üzerinde bir işsizlik oranı ile takip ediyor.

Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 8,6.

Eski Yugoslavya ve eski Sovyetler Birliği'de yüzde 8,2.

Telif hakkı pa

Sahra-altı Arika'da ise yüzde 7,6. Latin Amerika ve Karayipler'de işsizlik oranı yüzde 6,5 oldu. İşsizlik oranı Çin'i de kapsayan Doğu Asya'da ise yüzde 4,5.

Güneydoğu Asya ve Pasifik'te yüzde 4,2 ve Güney Asya'da yüzde 4 oldu. 15 ve 24 yaşları arasındaki potansiyel işçileri kapsayan gençlerde işsizlik ILO için büyük bir endişe kaynağı.

Bu kesim içinde işsizlik geçen yıl yüzde 13 ile ortalama küresel oran olan yüzde 6'nın çok üzerinde.

İlgili haberler