FT: Tekleyen büyüme hikayesi Türkiye

Telif hakkı Reuters

Financial Times gazetesi, yaklaşan seçim ve ekonomideki sorunlar çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik geleceğini değerlendiren bir yazıya yer verdi.

Daniel Dombey imzalı yazı özetle şöyle:

"Türkiye'nin son on yıl içindeki güçlü büyümesi birçok gelişmekte olan ülkeden ayrışıyordu. Ancak Türkiye'nin büyük ölçüde iç talep ve aktif inşaat sektörüne dayalı ekonomik modeli artan baskı altında.

Büyüme, 2010 ve 2011'deki yüzde 9'dan, 2014 yılında keskin biçimde yüzde 3'ün altına düştü.

Ülke çapında, tüketici güveni beş yılın en düşük seviyesine düşerken, işsizlik yüzde 11 ile son beş yılın en yüksek düzeyine çıktı. Gayri safi yurtiçi hasıla birkaç yıldır kişi başına 10 bin dolar civarında sıkışmış halde.

Türk lirası dolar karşısında Mayıs 2013'dan bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. Bu zeminde, hükümet içinde son yıllarda büyümeyi yaratan modelin geleceği hakkında bir tartışma başladı."

Atılım arayışı

"Bazı uzmanlar bir yandan ekonomik ve hukuki reformlar yapılırken, diğer yandan katma değeri daha yüksek ürünler üretmeye yönelik temel bir değişim ihtiyacı olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirenler yatırımın, rekabet gücündeki yetersizlikler nedeniyle aksadığını iddia ediyor.

Telif hakkı Reuters

Birçok uluslararası bankacı, Türkiye ekonomisinin kısa vadede başarılı olması için hala yeterince küresel likidite olduğunu söylüyor.

Ama Erdoğan'ın daha düşük faiz oranları için yürüttüğü kampanya petrol fiyatlarındaki düşüşün faydalarını gölgede bıraktı. Lira, dolar karşısında keskin biçimde düştü.

Türk ihracatçısı yeni pazarlar bulmadaki esnekliğiyle ünlüdür. Ancak iç ekonomi yavaşlarken, büyük ve kalıcı ihracat artışları elde etmek de zorlaşıyor.

Talebi, Avrupa'daki ekonomik sorunlar ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki kaos da olumsuz etkiledi.

Bu tür eğilimler ülkenin mevcut ekonomik durumunun sürdürülebilir olmadığı konusunda bir fikir birliği yarattı ama çözüm konusunda bir mutabakat yok."

Başkanlık sistemi ve gelecek

Telif hakkı AP

"Türkiye'nin siyasi ve büyük ölçüde ekonomik geleceği, Erdoğan'ın mahkemeler veya Meclis'ten pek muhalefet gelmeyecek bir başkanlık sistemini hayata geçirip geçirememesine bağlı.

Dış dünyadaki değişikliklere rağmen, Cumhurbaşkanı'nın kolay paranın siyaset ve ekonomik getirilerine bel bağlamasından kaygı duyuluyor.

Türkiye nin ikilemi bu: Bir dönemin ekonomik başarısı, liderinin gücü elinde toplamasına yardımcı oldu.

Şimdi muarızları, daha fazla güç konsolidasyonunun Türkiye'nin geleceğine zarar vereceği uyarısında bulunuyor.

Aynı zamanda, yabancı fonlar her zamankinden daha seçici. Türkiye iç ve dış şoklara hassas kalmaya devam ediyor ve büyüme tarihi ortalamalara göre vasat.

Ekonomik zaferlerle dolu yılların anıları hala tazeyken, daha az hoşgörülü bir dünyaya uyum sağlamak zor olacak."