Doğan Grubu'na kamu ihalesi yasağı

Telif hakkı BBC World Service

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Doğan Grubu'nun kamu ihalelerinden yasaklanmasının "bugünle alakalı bir mesele olmadığını" belirtip, "karar hukuki" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Doğan Şirketler Grubu ile ona bağlı Petrol Ofisi A.Ş.'ye ihale yasağı getirildi.

Petrol Ofisi'nin mücbir sebep göstermeksizin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle, 237 gün süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasını yasaklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız "Bugünün konjonktürüyle, bugünün tartışmalarıyla alakası olmayan hukuki bir karardır bu. Bugünün tartışmalarıyla bağ kuranlar 2009 yılından bu yana olanları inkar etmek durumunda kalırlar" dedi.

Telif hakkı AP

Kararın arkaplanı

İlanda yer alan bilgiye göre; Petrol Ofisi, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin karar, Nisan 2009'da yürürlüğe girmişti.

Ancak, Petrol Ofisi'nin açtığı dava sonucunda, mahkeme yasaklama kararına ilişkin "yürütmenin durdurulması" kararı vermiş; sonrasında da "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmişti.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan temyiz başvurusu sonucunda ise, Danıştay bu son kararı bozarak, yeni bir karar alınması için dosyanın Mahkeme'ye gönderilmesine karar verdi.

Açıklamaya göre, bu gelişmelerin ardından yasaklamanın, kalan süre yönünden 237 gün olarak yeniden tesisine karar verildi.