Ne kadar yaşayacağınızı öğrenmek ister misiniz?

BBC

Ülkelere göre ortalama yaşam süresi sıralamasında 79,16 yıl ile Türkiye 40. sırada yer alıyor. 2016 yılında kadınlarda ortalama ömür 82,3 erkeklerde ise 75,8 yıl olarak kaydedildi.

198 ülke içinde en uzun yaşam süresine sahip ülke 83,94 yıl ile Japonya. Orta Afrika Cumhuriyeti ise 50,16 yıl ile sonuncu.

2016 doğumlu biri için dünya ortalaması 72,48 yıl olarak belirlendi. Kadınlarda bu rakam 75,33 erkeklerde ise 69,79 olarak öngörülüyor.

Dünyada doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 72'dir. Bu, erkeklerde 70, kadınlarda ise 75 yaştır. Ama yaş ilerledikçe bu değişir. Örneğin 69 yaşındaki biri ortalama 17 yıl daha yaşayabilir.

İnteraktif grafiği göremiyorsanız buraya tıklayın

Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) verilerine göre, ortalama ömrün en uzun süresini sağlıklı geçirme bakımından 73,62 yıl ile Singapur birinci, 73,16 yıl ile Japonya ikinci sırada yer alıyor. Dünya ortalamasının ise 63,12 yaş olduğu bu sıralamada Türkiye 67,60 yaş ile 55. sırada yer alıyor.

Ortalama ömrün sağlık sorunlarıyla geçirilen süresi bakımından Türkiye, Lübnan ve Katar'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'de ortalama ömrün 11,56 yılı sağlık sorunlarıyla geçiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de toplam sağlık harcamaları 119 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı %4,6 oldu.

Sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı bakımından 2016 yılı OECD ortalaması yüzde 9.

2016 rakamlarına göre, 1000 kişi başına düşen doktor sayısı Türkiye'de 1,8 iken OECD ortalaması 3,4 oldu.

2015'te Türkiye'de 1000 kişi başına düşen hastane yatak sayısı 2,7, OECD ortalaması ise 4,7 oldu.

En fazla ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörleri bakımından yüksek vücut kitle endeksi (fazla kilo) Türkiye'de 2016'da ilk sıraya yerleşti. 2005'te ise ilk sırada tütün ürünleri yer alıyordu. Vücut kitle endeksi boy-kilo oranı göstergesi olarak önemli sağlık verilerinden biri olarak görülüyor.

Tıklayın
Seçmek için tıklayın.

Erken ölüm nedenlerinin diğer ülkelere göre kıyaslaması

En önemli 10 erken ölüm nedeninin Türkiye ile aynı sosyo-demografik endekse sahip diğer ülkelere göre kıyaslanarak verilen rakamlar 2016 itibariyle her 100.000 kişideki sayıyı göstermekte, renklendirme ise bu rakamların grup ortalamasına göre yüksek veya düşük oluşunu yansıtmaktadır.

  Kıyaslanan grup ortalaması Türkiye
İskemik kalp hastalıkları 2606 1809
Doğuştan gelen rahatsızlıklar 473 775
Akciğer kanseri 546 694
Erken doğum 398 674
Beyin damar hastalıkları 1341 631
Alzheimer hastalığı 351 565
Trafik kazaları 689 527
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) 393 475
Diyabet 238 442
Kronik böbrek hastalığı 217 350

IHME

Erken ölüm nedenlerinin diğer ülkelere göre kıyaslaması bakımından ise Türkiye'de diyabetin, kıyaslanan ülkeler ortalamasının neredeyse iki katı olduğu göze çarpıyor.

Tıklayın
Seçmek için tıklayın.

En fazla ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörleri

2005-2016 % değişim 20052016
Yüksek vücut kitle indeksi
Asset 1 %30.8
3 Asset 1 1
Tütün ürünleri
Asset 1 %4.1
1 Asset 1 2
Yüksek tansiyon
Asset 1 %14.4
4 Asset 1 3
Yüksek açlık kan şekeri
Asset 1 %29.4
5 Asset 1 4
Beslenme riskleri
Asset 1 %6.4
6 Asset 1 5
Yetersiz beslenme
Asset 1 %46.4
2 Asset 1 6
Meslek riskleri
Asset 1 %16.3
8 Asset 1 7
Yüksek total kolesterol
Asset 1 %6.3
7 Asset 1 8
Böbrek fonksiyonu bozukluğu
Asset 1 %18.5
10 Asset 1 9
Hava kirliliği
Asset 1 %3.5
9 Asset 1 10

IHME

Erken ölüm, ideal yaşam süresinden önce ölüm nedeniyle kaybedilen yaşam yıllarını ifade ediyor. İdeal yaşam süresi ise dünyada her yaş için gözlenen en yüksek yaşam süresi beklentisine dayanıyor. Kıyaslamaya dahil edilen ülkelerin seçiminde, Küresel Hastalık Yükü bölgesel sınıflaması, ticari ilişkiler ve sosyo-demografik göstergeler esas alınmıştır.

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)'nin Türkiye ile ilgili verilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Küresel Hastalık Yükü Araştırması 2016, Institute for Health Metrics and Evaluation

Yaşam süresi hesaplamasında kullanılan veriler yukarıdaki araştırmadan alınmıştır.

Yaşam süresi beklentisi, kişinin yaş, cinsiyet ve ülkesine göre ortalama kaç yıl yaşayacağını ifade eder. Küresel Hastalık Yükü bir ülkedeki farklı yaş gruplarındaki ölüm oranlarını kullanarak yaşam süresini hesaplar.

Yaşam süresi farklı yaşlardaki insanlar için farklıdır, zira belli bir yaşa ulaşmış kişilerin yaşayacağı yıl sayısı olarak hesaplanır. Örneğin 2016'da Meksika'da doğmuş bir kız çocuğunun 79 yaşına kadar yaşaması beklenirken, 65 yaşındaki bir kadının yaşam süresi beklentisi 2016'da 84'tür. Bu beklentinin daha yüksek olmasının nedeni kişinin zaten 65 yaşına kadar yaşamış olmasıdır.

Yaşam süresi beklentisi hesaplamasındaki değerler en yakın yıla yuvarlanır.

'Ömrün kalan kısmının ne kadarının sağlıklı olacağı' kişinin sağlıklı geçirmesi beklenen yaşam süresine oranı olarak ifade edilir.

Sonuçlar ölüm ve sakatlık oranlarının kişinin kalan ömrü süresince değişmeyeceğini, tıbbi tedavi alanında herhangi bir bilimsel gelişme olmayacağını varsayar.

Konuyla ilgili diğer haberler: