Kadınlar, erkeklerden 'daha iyi lider'

Woman leader Telif hakkı Getty

Norveç'te 3000 yönetici ile yapılan bir araştırma, kadınların yöneticilik pozisyonlarına erkeklerden daha uygun olduğunu, daha üstün liderlik vasıflarına sahip olduklarını ortaya koydu.

BI Norveç İşletme Okulu'nun yaptığı araştırmaya göre kadınlar, birçok alanda erkeklerden daha iyi liderler.

Araştırma için yöneticilerin hem kişilikleri, hem de iş hayatında baskın çıkan özellikleri karşılaştırıldı.

Yöneticiler, inisiyatif alma ve net iletişim kurma; farklı fikirlere açıklık ve yenilik getirme yeteneği; sosyallik ve desteyleyicilik; sistemli yönecilik ve amaçları belirleyebilme dahil beş kategoride incelendi.

Bu beş kategoriden dördünde, kadınlar erkeklerden daha iyi performans gösterdi.

Telif hakkı Getty Images

Erkeklerin stres yönetimi daha iyi

Öte yandan, erkeklerin iş hayatına bağlı stresi yönetme konusunda daha iyi olduğu görüldü.

Erkeklerin duygusal dengesi de, kadınlara göre daha yüksek çıktı.

Araştırmayı yürüten Profesör Oyvind Martinsen, "İş yerleri her zaman müşterileri kendilerine çekebilmeli ve üretim ve kârını artırabilmeli. Elimizdeki sonuçlar, kadınların yenilik getirme, bunun yanında net ve etkili bir şekilde yönetmede erkeklere göre daha iyi olduğunu gösterdi" dedi.

Telif hakkı Getty Images

Martinsen'a göre bu sonuçlar, kadınların yönetici rollerindeki dağılımı ve halihazırdaki yöneticilik hiyerarşisini de sorgulatıyor.

Kadın yönetici sayısı yüzde 12 düştü

Araştırma sonuçlarının, çalışma normlarını da değiştireceği umuluyor.

Kadınların iş hayatındaki rolünün giderek güçlendiği düşünülse de, sayılar çok da iç açıcı değil.

ABD'nin en büyük 500 şirketinde kadın yönetici sayısı geçen sene yüzde 12 düştü.

Telif hakkı Getty Images

Sonuçlar, kadınların aynı zamanda endişe duymaya daha yatkın olduğunu ve duygusal dengelerinin daha zayıf olduğunu gösteriyor.

Ancak araştırmacılara göre bu durum , kadınların yöneticilik pozisyonlarına erkeklerden daha uygun olduğu sonucunu değiştirmiyor.

Şirketlerde karar vericiler bu gerçeği gözardı ederse, daha az kaliteli liderleri işe alarak üretkenliğe zarar verebilirler.

İlgili haberler