Alternatif besin kaynağı olarak böcek
Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Ucuz ve çevre dostu böcek alternatif besin kaynağı olabilir mi?

2050'de dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması bekleniyor. Yani mevcut gıda üretiminin iki katına çıkması gerekecek. Bilim insanları et tüketimini azaltmamız gerektiğini söylüyor. Kırmızı ete alternatif protein kaynaklarından biri de böcek.

Böcek tüketimi sağlıklı ve protein değeri yüksek.

Dünyada bol miktarda böcek var. Tahminen 10 kentilyon kadar.

Böcek yetiştirirken atmosfere daha az sera gazı salınıyor.

Bu önemli çünkü gıda üretimi tüm dünyada salınan toplam sera gazının dörtte birini oluşturuyor.

Böcekler ayrıca daha verimli. Mesela aynı miktarda protein almak için cırcır böceğine verilen yem miktarı ineklere verilenden 12 kat daha az.

Batı dünyası ise daha yeni yeni böcek yemeye başladı. Hollanda ve Afrika'daki bazı çiftliklerde böcek üretiliyor. ABD'de yayımlanan Food Navigator dergisinin verilerine göre sofralık böcek pazarının 2023'e kadar 1.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Özetle böceklerin kötü bir şöhreti var ama sürdürülebilirlik, çevreyi koruma gibi dünyamız için çok önemli konular söz konusu olunca onlarla ilgili algılarımızı değiştirmemiz gerekebilir.

Finlandiya 'açlıkla mücadele için' çekirgeden ekmek yaptı

Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek

Böcek yemek aslında yararlı mı?

Çin devasa çiftliklerde neden yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor?

Bugüne kadar farkına varmadan binlerce böcek yemiş olabilir misiniz?

İlgili Konular