Donmuş toprak tabakasındaki erimenin ekonomik ek maliyeti 70 trilyon doları bulabilir

donmuş toprak

Kaynak, Getty Images

Dünya yüzeyindeki donmuş toprak tabakasında meydana gelen erimenin neden olduğu metan ve karbondioksit salınımının küresel ısınmayı hızlandıracağı ve bunun iklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik maliyeti 70 trilyon dolar artıracağı belirlendi.

Son araştırmalar, küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki sürekli donmuş toprak tabakasındaki erimenin arttığını gösteriyor.

Nature Communications dergisinde dün yayımlanan araştırmaya göre, Paris İklim Anlaşması'nın gerekleri yerine getirilmediği takdirde, küresel ısınma ve bunun neden olduğu ekonomik maliyet yüzde 5 oranında artış gösterecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sera gazları salınımını azaltmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması, 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış, 196 ülkenin imzasıyla 4 Kasım 2016'dan itibaren yürürlüğe girmişti.

Anlaşma, uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak, Getty Images

Organik maddelerin çürümesi

Araştırmada, ABD ve İngiltere'deki en gelişkin bilgisayar simülasyonları kullanılarak Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki sıcaklık artışının ne kadar gaz salınımına yol açacağı ve bunun ekonomik maliyeti ilk kez hesaplanmış oldu.

Donmuş toprak tabakasının erimesi, toprak altındaki organik maddelerin çözülüp çürümesine, böylece karbon ve metan gazı salınımının artmasına neden oluyor.

Bugün 1 santigrat derece düzeyinde olan sıcaklık artışının 1,5 santigratı aşması halinde gaz emisyonunun da hızla artmaya başlayacağı öngörülüyor.

Bugünkü hızıyla devam ederse 21. yüzyıl sonunda sıcaklık artışının 3 dereceyi bulması, bunun ise 280 gigaton (milyar ton) karbondioksit ile 3 gigaton metan gazı salınımına yol açması bekleniyor.

Bunun yol açacağı iklim değişikliğinin ekonomik maliyetinin 2300 yılına kadar 70 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, bugünkü gayrisafi milli gelirin dünya toplamına eşdeğer.

En büyük yük yoksul ülkelere binecek

Bu ekonomik maliyetin en büyük yükünü çekecek olanlar ise küresel ısınmadan en fazla etkilenecek olan Hindistan ve Afrika ülkeleri olacak.

Araştırmalar, donmuş toprak tabakalarındaki ısınmanın korkulan seviyenin henüz alt kademelerinde olduğunu gösteriyor.

İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden Dmitry Yumashev, küresel ısınmayı sınırlayacak teknoloji ve politikaların mevcut olduğunu, ancak hızlı ilerleme kaydedilmediğini vurguluyor.

"Elimizde bir saatli bomba var, ama bu sandığımız kadar büyük olmayabilir" diyen Yumashev, tahminlerin alt seviyesinde bile meydana gelecek hasarın devasa olacağına dikkat çekiyor.