Dünya Ekonomik Forumu: 2020'li yıllarda istihdamı etkileyecek 5 büyük değişiklik

 • Cecilia Barría
 • BBC Mundo
bir kadının gözü

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

2025 yılına kadar ortadan kalkacak istihdamdan daha fazlasının yaratılacağı öngörülüyor.

İşgücü piyasasını etkileyen iki büyük güç var: Teknolojik yeniliklerin hızlanması ile gelişen otomasyon ve Covid-19 salgını.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasına göre, işlerdeki "çifte değişim", küresel ekonomik krize bağlı kısa vadeli değişimlerin yanı sıra daha uzun vadeli dönüşümleri de içeriyor.

Araştırma, 2025 yılına kadar ortadan kalkacak istihdamdan daha fazlasının yaratılacağını öngörüyor.

İnsanların yerini tamamen makinelerin alacağı bir dünya öngören yıkıcı teorilerin aksine, WEF'in bulguları, yeni talepleri inceleme ve bunlara uyum sağlama olanağı olanlar açısından ortaya çıkan fırsatlara işaret ediyor.

WEF'in Cenevre'deki Yeni Ekonomi ve Toplum Merkezi'nde araştırmacı olan Vesselina Stefanova Ratcheva, "Sanayi devrimlerin her birinde bu böyle oldu" diyor.

"Gelişmekte olan işlerle yaratılacak pek çok fırsat var, ancak işçilerin eğitim alıp yeni işlere geçebilmesi için yatırım gerekiyor."

Ratcheva, daha kalifiye bir işgücü için şirketlerin ve hükümetlerin bu yatırımları yapması gerektiğini de ekliyor.

WEF'e göre, işlerin geleceği açısından şu beş olgu önem taşıyor:

1. İşgücü otomasyonu görülmemiş hızda artıyor

bilgisayar taşıyan bir kadın

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Vesselina Stefanova Ratcheva, "Sanayi devrimlerin her birinde bu böyle oldu" diyor.

İşgücü, uzmanların beklediğinden daha hızlı bir otomasyon yaşıyor; WEF, önümüzdeki beş yıl içinde 85 milyon işin ortadan kalkacağını öngörüyor.

Yeni teknolojilerin benimsenmesi, şirketlerin 2025 yılına kadar ihtiyaç duyacakları görev, iş ve becerilerin değişmesine neden olacak.

Araştırmada şu şaşırtıcı olguya dikkat çekiliyor: Bundan beş yıl sonra, işverenler, insanlar ve makineler arasında iş hemen hemen eşit bir şekilde bölüştürecek.

tarımda kullanılan robotlar

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

WEF, önümüzdeki beş yıl içinde 85 milyon işin ortadan kalkacağını öngörüyor.

2. Teknolojik devrim 2025 yılına kadar 97 milyon yeni iş yaratacak

Bazı işler ortadan kalkacağı gibi, yeni fırsatlar da ortaya çıkacak. Teknolojik değişimin hızlanması sayesinde 97 milyon iş yaratılacak.

Vesselina Stefanova, yeni işler hakkındaki verilerin her zaman "oldukça şaşırtıcı" bulduklarını söylüyor.

Gelişmekte olan meslekler, yeşil ekonomiden veri analizine ve yapay zekaya kadar çok çeşitli sektörleri kapsıyor.

WEF'in incelediği istatistikler ayrıca mühendislik, bulut bilgi işlem ve ürün geliştirme alanlarındaki hızlı iş artışına da işaret ediyor.

tablete bakan bir kadın ve bir adam

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Araştırmaya göre teknolojik değişimin hızlanması sayesinde 97 milyon iş yaratılacak.

Bakım, pazarlama, satış, içerik oluşturma (sosyal medya yönetimi gibi), yazılım ve uygulama geliştirme gibi sektörlerin yanı sıra dijital dönüşüme odaklanan işler de yaygınlaşmaya devam edecek.

Son zamanlarda işverenler, süreç otomasyon uzmanları, bilgi güvenliği analistleri ve Nesnelerin İnterneti alanında uzmanları işe alma konusunda oldukça istekli.

Yükselen 10 iş:

 • Analistler ve veri bilimciler
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları
 • Büyük veri işleme uzmanları
 • Pazarlama uzmanları ve dijital stratejiler
 • Otomasyon süreci uzmanları
 • İş geliştirme uzmanları
 • Dijital dönüşüm uzmanları
 • Dijital güvenlik analistleri
 • Yazılım ve uygulama geliştiriciler
 • Nesnelerin İnterneti uzmanları
Equipo en reunión

Kaynak, Getty Images

3. 2025'te iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulacak üç beceri

Analitik düşünme, yaratıcılık ve esneklik, 2025'te en çok aranan beceriler arasında olacak.

Bunlara ek olarak, eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneği, farklı profesyonel profillerle kesişen ve gelecekte giderek daha önemli hale gelecek özelliklerdir.

Araştırmalar, kendi kendini idare, aktif öğrenme, dayanıklılık ve stres toleransı gibi becerilere de ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

LinkedIn ve beceri geliştirmek için kurs düzenleme platformu Coursera ile ölçümlerin birleştirilmesi sonucu elde edilen veriler, işgücü piyasasının ihtiyaç duyacağı özel beceri türlerini WEF'in daha derinlemesine incelemesini sağladı.

4. En rekabetçi şirketler, çalışanlarının becerilerini geliştirecek

Daha rekabetçi özellikleriyle öne çıkan şirketler, çalışanlarının becerilerini geliştirmeye odaklanacak.

Tahminlere göre, çalışanların neredeyse yarısı, önümüzdeki yıllarda becerilerini güncellemek için yeniden eğitime ihtiyaç duyacak.

havacılık çalışanı

Kaynak, Getty Images

"Hayat boyu öğrenme" konsepti birçok sektörde hızla yayılıyor; öyle ki sürekli eğitim üretkenliğin temel bir parçası olacak görünüyor.

Ancak, bu görev sadece özel sektöre özgü olmayacak; çünkü işgücü piyasasındaki bu büyük değişiklikler nedeniyle işlerinden olacak işçileri hükümetlerin desteklemesi gerekecek.

Araştırmaya göre, şu anda dünya çapında şirketlerin sadece yüzde 21'i, yeniden iş eğitimleri yoluyla çalışanlarını desteklemek için kamu fonlarını kullanabileceklerini belirtiyor.

5. Uzaktan (evden) çalışma kalıcı olacak

Covid-19 salgını nedeniyle farklı esnek çalışma biçimleri gündeme geldi. Araştırmaya göre, bunlardan biri olan uzaktan ya da evden çalışma bazı şirketlerde kalıcı olacak.

WEF anketine katılan işverenlerin yaklaşık yüzde 84'ü, tele çalışmayı da kapsayacak şekilde iş süreçlerini hızla dijitalleştirmeye hazır olduklarını söylüyor.

zoom toplantısı.

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

WEF anketine katılan işverenlerin yaklaşık yüzde 84'ü, tele çalışmayı da kapsayacak şekilde iş süreçlerini hızla dijitalleştirmeye hazır olduklarını söylüyor.

Ancak önde gelen işverenlerin yüzde 78'i bunun işçi üretkenliği bakımından bazı olumsuz etkileri olacağını öngörüyor.

Bu değişiklikler, internet üzerinden işini yapabilecek durumda olan işgücünün büyük çoğunluğunu etkileyecek.

Ancak, başta az gelişmiş ülkelerdekiler olmak üzere birçok işçi, yeni tele çalışma paradigmasının tamamen dışında kalacak.

Bu nedenle WEF, teknolojik devrimin ve salgının yol açtığı ekonomik resesyonun, düşük gelirliler, kadınlar, yoksullar ve genç erkekler üzerinde çifte olumsuz etkisi olacağını belirterek eşitsizliğin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunuyor.

Línea