İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, genç kadınların neredeyse tümü cinsel tacize uğruyor, ancak çoğu bildirilmiyor

meydanda kadın ve erkek

Kaynak, Getty Images

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, genç kadınların hemen hemen tümü cinsel tacize maruz kalıyor. Ancak kadınların büyük çoğunluğu, yetkililerin bu tacizle gerektiği şekilde ilgilenmediğine inanıyor.

Birleşmiş Milletler'in kadın çalışmalarının İngiltere kolu UN Women UK tarafından yapılan araştırma, 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'sinin, tüm yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin kamusal alanda tacize uğradığını ortaya koydu.

İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, UN Women UK'den Claire Barnett'ın, "Bu bir insan hakları krizi. 'Bu sorun çözülemeyecek kadar zor' demek yetmiyor; hemen ele alınması gerekiyor" görüşüne yer veriliyor.

Barnett, "Genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli deşitirmeye çalıştığını görüyoruz. Daha yaşlı olanlar da karanlıkta, hatta kışın gündüz vakti evden çıkma halinde ciddi güvenlik kaygıları taşıyor" diyor.

Anket şirketi YouGov'ın yaptığı ve 1000 kadının katıldığı araştırmada ayrıca cinsel taciz sorunlarını ele alma isteği ve becerisi bakımından İngiltere'de yetkililere güven duyulmadığı ortaya konuluyor.

Katılanların yüzde 96'sı, yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler bile bir şeyin değişmeyeceği düşüncelerini ifade ediyor.

Yeterince ciddi olmadığı düşüncesiyle bildirilmeyen tacizler arasında sarkıntılık, takip edilme, cinsel eyleme zorlanma gibi eylemler de bulunuyor.

UN Women UK adlı kuruluş, Güvenli Alanlar projesi kapsamında yetkililere açık mektup yazarak kamusal alanların daha iyi tasarlanması, taciz bildirim sisteminin geliştirilmesi ve eğitim çağrısı yaptıklarını söylüyor.

Diğer ülkelerde iyi sonuçlar alındığını belirten Barnett, "Bizdeki sorun ise gelişme bakımından İngiltere'nin ileride olduğunu düşünerek, başta kadınlar ve marjinalize edilmiş gruplar olmak üzere, yaşamımızda her gün karşılaştığımız şiddet konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini unumamız" diyor.

Kaynak, Getty Images

Everyday Sexism Project'in kurucusu Laura Bates ise kadınların sisteme güven duymadığını belirterek, "İngiltere'de sokakta tacizlerde kendinizi bir bulvar gazetesinin kapağında 'feminazi' ifadesiyle yan yana bulmanız ve aşırı tepki vermekle suçlanmanız mümkün; böyle olunca genç kadınların olayı bildirdiklerinde ciddiye alınmayacaklarını düşünmeleri çok normal" diyor.

İngiltere Sendikalar Konfederasyonu TUC ile Everyday Sexism projesinin yaptığı bir araştırmada, kadınların yüzde 52'sinin işyerinde cinsel tacize maruz kaldığı, ancak sadece beşte birinin olayı bidirdiği görüldü. Bildirenlerin dörtte üçü, bildirim sonucu hiçbir şeyin değişmediğini, yüzde 16'sı ise daha kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

Bates bunun nedenini ise şöyle açıklıyor:

"Bütün bunların kökeninde, kamusal alanda kadın bedeninin kamu malı olduğu ve genç kadınların da bunu kabullenmesi düşüncesinin normalleştirilmesi yatıyor. Bunu değiştirmek istiyorsak, uygun politikalar ve basın yoluyla bu normalleştirmeyi paramparça etmek gerekiyor."