Türkiye'de kadınlar çalışamıyor, eğitimde geri kalıyor

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı
Sayılarla Türkiye'de kadın olmak

Her ne kadar bir çok ülkelerde kadın ve erkek anayasal olarak eşit haklara sahip olsalar da, tıpkı diğer ülkelerdeki gibi Türkiye'de de rakamlar kadınların işgücü ve eğitim alanlarında erkeklerden daha az hak ve olanağa sahip olduğunu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce açıkladığı 'İstatistiklerle Kadın' verilerine göre Türkiye'deki kadınlar iş bulma konusunda büyük zorluklar yaşıyor, eğitim seviyeleri erkeklerin gerisinde ve önemli bir kısmı kendisini güvende hissetmiyor.Yaklaşık 10 kadından biri okur-yazar değil

TÜİK'in 2015 yıl sonu verilerine göre Türkiye'de 25 yaşının üstündeki 100 kişiden 5'i okur yazar değil. Ancak bu oran cinsiyet olarak ayrıştırıldığında 25 yaşından büyük 10 kadından 1'inin okur yazar olmadığı görülüyor.

Eğitim konusunda da kadınların ortalamanın altında oldukları görülüyor. Toplam nüfusun yaklaşık %15'i üniversite mezunu iken, kadınlarda bu oran %13.1.

Kadınların Türkiye'de iş gücüne katılımları çok düşük

Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin en net görülebileceği istatistiklerden biri ise çalışan nüfus ve işsiz olup iş arayan nüfusun birbirine eklenmesi ise hesaplanan işgücüne katılım oranı.

TÜİK verilerine göre 100 kadından sadece 31'i çalışıyor veya iş arıyor. Tam tersine 100 erkekten 71'i ise çalışıyor ya da çalışmak için iş arıyor.

İşsizlik oranı hesaplanırken nüfusun iş aramayan kısmının çalışıp çalışmadığına bakılmıyor. Yani kadın nüfusunun erkeklere kıyasla çok daha küçük bir kesiminin iş aramasına rağmen kadın işsizlik oranı yüzde 12.6 ile yüzde 9.6 olan erkek işsizlik oranından yüksek.

Türkiye kadın istidhamında Avrupa sonuncusu

İstidham oranı ise huzurevi, hastahane, hapishane, kışla gibi yerlerde ikamet etmeyen, yani çalışmaya müsait olan nüfusun, toplam çalışan nüfusa bölünmesi ile hesaplanan bir istatistik kalemi. Türk kadınları ise kadın istidham oranı sıralamasında Avrupa'da sonuncu sırada.

Avrupa Birliği'nde 2015 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 74 ile İsveç olurken, Yunanistan yüzde 42,5 ile sonuncu oldu. TÜİK verilerine göre ise Türkiye'de kadın istidham oranı yüzde 27.5 ile hem yüzde 60 olan AB ortalamasının hem de yüzde 65 olan Türkiye erkek istidham oranının oldukça altında.

10 kadından 4'ü kendini güvende hissetmiyor

Kadınlar için istatistikler güvenlik alanında da yüz güldürmüyor. TÜİK'in 2016 verilerine göre Türkiye'de 100 kadından 37'si kendilerini yaşadıkları çevrede güvende hissetmezken, kadınlar %15 oranında "orta" seviyede güvende hissetiklerini söyledi.

İlgili Konular

İlgili haberler