İki yeni KHK ile kamudan 2 bin 756 kişi ihraç edildi

Bakanlar Kurulu

Kaynak, Cumhurbaşkanlığı

'Olağanüstü Hâl' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 105 akademisyen de var. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

Darbe girişimi sanıklarına 'tek tip kıyafet'

696 sayılı KHK'da yer alan maddeye göre, 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek. Kadın tutuklu ve hükümlülere tulum giymek zorunlu tutulmayacak. Bu madde hükümleri çocuklar ve hamile kadınlara uygulanmayacak.

Taşeron işçi düzenlemesi

696 sayılı KHK'ya göre, taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

Askerde hayatını kaybedenlerin çocuk ve kardeşlerine muafiyet

696 sayılı KHK ile Askerlik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, 'Terörle Mücadele Kanunu' kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.

Yine aynı gerekçeyle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak. Silah altındakiler ise istekleri halinde terhis edilecek.

22 subayın rütbesi alındı, 17 kurum kapatıldı

695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı.

Kapatılan dernekler arasında Gaziantep merkezli Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitme Derneği de bulunuyor.

Isparta merkezli Akdeniz Gazetesi ve Çınaraltı Gazetesi de kapatıldı.

İstanbul merkezli Türk Genç İşadamları Vakfı ise yeniden açıldı.

Yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için şirket kuruldu

696 sayılı KHK ile askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.

Buna göre, şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek.

Bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek.

Şirket, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak ve tesisler inşa edecek.

Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon Türk Lirası olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.

MİT mensuplarına yazılı istifa hakkı

Söz konusu KHK ile 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu"nun 14. maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.

İstifa müracaatında bulunan personel hakkında uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı

Yine 696 sayılı KHK ile, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek.

KHK'ya göre, Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

Danıştay ve Yargıtay mensuplarının sağlık giderleriyle ilgili düzenleme

696 sayılı KHK'ya göre, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri de TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde, Yargıtay bütçesinden ödenecek.

Bakan yardımcılarına silah taşıma yetkisi

696 sayılı KHK ile, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan silah taşımaya yetkili kişiler arasına "Bakan Yardımcıları" de ibaresi eklendi.

Ayrıca, güvenlik koruculuğu, en az bir dönem köy/mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yaptıktan sonra görevleri sona erenlere, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu tespit edilenler hariç olmak üzere, silah taşımaya devam edebilmeleri imkanı verildi.

Bu kişiler en fazla bir silah edinmek şartıyla ruhsat harçlarından da muaf tutulacak.

Danıştaya 16, Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu

KHK ile Danıştay'a 16, Yargıtay'a ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

Cazibe Merkezleri Programı

Cazibe Merkezleri Programı, görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Program, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kamu kurumlarınndan ihraç edilenlerin listesi

695 sayılı KHK ile ihraç edilen kişilerin sayısı ve çalıştıkları kurumlar şöyle:

Danıştay'dan 3 kişi

Sayıştay'dan 1 kişi

Yargıtay Başkanlığı'ndan 22 kişi

Başbakanlık'tan 2 kişi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan 1 kişi

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 kişi

TÜBİTAK'tan 45 kişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1 kişi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 kişi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 2 kişi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi

Ekonomi Bakanlığı'ndan 3 kişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 8 kişi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 8 kişi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 8 kişi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 61 kişi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden 169 kişi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 7 kişi

Maliye Bakanlığı'ndan 6 kişi,

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 2 kişi

Devlet Malzeme Ofisi'nden 2 kişi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluştan 22 kişi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1 kişi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 155 kişi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 155 kişi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 327 kişi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan 8 kişi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 8 kişi

Sağlık Bakanlığı'ndan 86 kişi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 12 kişi

PTT'den 26 kişi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan 155 kişi

Demirtaş'tan 'tek tip kıyafet' uygulamasına tepki: 'Parçalayıp çöpe atacağız'

Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'tek tip' kıyafet uygulaması kararına karşı yazılı basın açıklaması yayımladı.

Demirtaş açıklamasında "Tek tip kıyafet dayatması, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

"Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" diyen Demirtaş, "Bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar Cezaevi direnişlerini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

HDP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasının 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1983 ve 1987 yıllarında denendiğini, bu uygulamaya karşı gelişen açlık grevi eylemlerinde 4 tutuklunun hayatını kaybettiği hatırlatıldı.