İşsizlikten tacize: Kadına iş yerinde uygulanan sistematik ayrımcılık

İşsizlikten tacize: Kadına iş yerinde uygulanan sistematik ayrımcılık

Haber: Özge Özdemir

Hollywood'da başlayan #BenDe (#MeToo) kampanyasının hedefinde özellikle, çalıştıkları sektörlerde güçlü bir konumda bulunan ve sistematik bir şekilde kadınlara ya da erkeklere cinsel taciz ile ayrımcılık uygulayan erkekler var.

Sosyal medyada başlayan bu kampanya bugün çalışma hayatında baskıya ve cinsel şiddete uğrayan kadınların, hukuki bir mücadele yürütebilmeleri için bir fon kurulmasına kadar gelişti.

"Time's Up" (Zaman Doldu) adını taşıyan bu fonun kapsamında çalışma hayatının en önemli sorunlarından kadın ve erkek maaşlarında görülen eşitisizliğin ortadan kaldırılması hedefi de var.

Biz de Türkiye'deki kadınların çalışma hayatında nasıl zorluklarla karşılaştığını sormak için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile konuştuk.

Türkiye'nin en büyük üçüncü sendikası olan DİSK, yaklaşık 142 bin çalışanın temsilciliğini yürütüyor.

Arzu Çerkezoğlu'na kadın çalışanların iş yerlerinde uğradıkları cinsel tacizi konuşup konuşamadıklarını soruyoruz. Çerkezoğlu'nun bu soruya yanıtı "Hayır."

Çerkezoğlu'na göre bunun en büyük sebeplerinden biri de kadınların işsiz kalma korkusu.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdam oranlarının çok düşük olması, kadınların işini kaybetmeleri korkusu yüzünden uğradıkları cinsel tacizi anlatamamalarına neden oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2017 verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,2.

Yine aynı verilere göre istihdam oranı ise yüzde 32,8.

Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 14,3.

İkinci sınıf çalışan

Arzu Çerkezoğlu, öncelikli olarak kadının işsizlik korkusu yüzünden maruz kaldığı ayrımcılığı anlatamadığını, bunun ardından da toplum baskısından çekinmesinin susmasına neden olduğunu söylüyor.

Çerkezoğlu'na göre hükümetin kadının istihdamıyla ilgili politikalarını kadının öncelikli görevinin aile olacak şekilde geliştirmesi de sorunu katmerleyen unsurlardan biri.

DİSK'in kadın liderlerinden Çerkezoğlu, kadının çalışma hayatında uğradığı ayrımcılığın bir ucunda işsizliğin diğer ucunda ise cinsel tacizin olduğunu söylüyor.

İş sahiplerinin kadınları ikinci sınıf bir çalışan olarak görmeyi doğal bulduklarını söyleyen Çerkezoğlu'na göre işsizlik de taciz de birbirinden ayrılmayacak şekilde eşitsiz olan çalışma sisteminin halkaları.