İki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

resmı gazete

Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

11 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın görevleri, Başkanlık, kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet, millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil, sertifikalandırma, gerektiğinde ise satın alarak devlet arşivlerine kazandırma olacak.

Başkanlık, arşiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri alacak, arşiv laboratuvarı kuracak veya laboratuvar hizmeti satın alacak; bunların tamir, konservasyon ve restorasyonunu yapacak, dijitalleştirme faaliyetleri yürütecek.

Cumhurbaşkalığı'nın 12 numaralı kararnamesi uyarınca kurulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın görevi ise saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tasnifi, periyodik bakımı, muhafazası, restorasyonu ve tanıtımı olacak.

Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlanmış, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura (YAŞ ) üyesi olmuştu.

Kararnameye göre, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluşacak.