Jeotermal enerji: Rekor büyüme ve sorunlar

Jeotermal, temiz ve sürdürülebilir kabul edilen, sonsuz diye tanımlanan bir enerji kaynağı. Türkiye jeotermal enerji kaynağı bakımından çok zengin bir ülke; 2018'de kapasite arttırımında rekor büyüme yakaladı. Jeotermal enerji santrallerinin neredeyse tamamı Gediz ve Büyük Menderes ovalarında bulunuyor.

Bu bölge, aynı zamanda, dünyanın en verimli tarım alanlarından. Çekirdeksiz üzümün, incirin vatanı. Geçimini bu ürünlerle sağlayan on binlerce insanın yurdu. İç içe geçmiş bu iki zengin kaynak çatışma halinde. Çiftçiler ürünlerinin zarar gördüğünden, kokudan, kanser vakalarının arttığından şikayet ediyor. Bu yüzden de geniş kesimleri kapsayan bir ekoloji mücadelesi ortaya çıkmış.

Sürdürülebilir bir enerji kaynağı sürdürülemez biçimde mi işletiliyor? Sorunlar ne? Çözümler ne?

Çiftçilerle, sektördekilerle, bilimcilerle ve çevrecilerle konuştuk.

Haber ve video: Esra Yalçınalp

Grafik animasyonlar: Mesut Ersöz, Selim Büyükgüner

Katkıda Bulunanlar: Ahmet Tok, Şener Kilimcigöldelioğlu