İnfaz paketi Resmi Gazete'de: Cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı

  • Ayşe Sayın
  • BBC Türkçe, Ankara
Meclis

Kaynak, Getty Images

Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasalaşan düzenlemeyle, koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesinin yolu açıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İnfaz Yasa Teklifi'nde, AKP'nin verdiği önergelerle bir dizi değişiklik yapıldı.

Buna göre MİT Yasası'na muhalefet suçları ve "canavarca hisle işlenen suçlar" infaz indirimi kapsamı dışına çıkarılırken, "cezasızlık algısına yol açtığı" gerekçesiyle ceza alan herkesin cezaevine girmesinin yolunu açan değişiklikten vazgeçilerek, herkesin maktu olarak 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanması hükmü korundu.

Muhalif gazetelerin cezaevine alınmasını engelleyen "Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alma" koşulu ise esnetildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 70 maddelik İnfaz Paketi'nde yapılan en önemli değişikliklerden birisi MİT Kanunu'na karşı işlenen suçlarda üçte iki olarak uygulanan infazın, yasa teklifinde 1/2'ye indirilmesini öngören düzenlemeden vazgeçilmesi oldu.

Buna göre MİT Yasası'na karşı işlenen suçlarda infaz indirimi uygulanmayacak. Muhalefet partilerinin sözcüleri, yapılan değişikliğin, halen tutuklu olan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel , Aydın Keser, Ferhat Çelik'in indirimden yararlanmasını engelleme amacı taşıdığını ifade ederek önergeye karşı çıktı.

"Gazeteleri kapsam dışında tutmak için"

Genel Kurul'da yapılan değişiklik üzerine söz alan CHP'nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku Çakırözer, "MİT Kanunu kapsamındaki suçlar kapsam dışına çıkarıldı ve böylece Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, az önce saydığım değerli meslektaşlarımız eğer bu maddeyle ilgili bir yargılama olması durumunda maalesef bu infaz indiriminden faydalanamayacak. Kimler faydalanıyordu bir kere daha tekrar edeyim: Yağmacılar, çeteciler, hırsızlar, rüşvet verenler, irtikap suçu işleyenler, kadını ölüme itenler, dayak atanlar, uyuşturucu satıcıları, aklınıza gelebilen her türlü suçtan hüküm giymiş olanlar çıkarken maalesef düşünce suçluları çıkamayacak" dedi.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğitaslan da değişiklik sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir infaz indiriminde MİT Kanunu istisna tutulmamıştı. Nitekim Meclis'te görüşülen bu kanun teklifinde de tutulmamıştı. Mafyaya, rüşvetçiye, hırsıza, gaspçıya indirime giden İktidar, sırf Barış'lar, çıkmasın diye gece 03.00'te MİT Kanunu'nu indirimden çıkardı" görüşüne yer verdi.

Teklifte yapılan bazı önemli değişiklikler:

  • Canavarca hisle yaralama kapsam dışı: Teklifin 48. maddesinde yapılan değişiklikle, "sonuçları itibariyle ağırlaşmış yaralama" kapsamına giren, yüzün veya vücudun bütünlüğünü bozmaya dönük yüze kezzap atma gibi "canavarca his"le işlenen suçlarda infazın ½ oranında uygulanmasından vazgeçildi ve mevcut düzenlemedeki üçte iki oranı korundu.
  • Bir yıllık denetimli serbestlik uygulamasına devam: Yasa teklifinin 46. maddesinde yapılan değişiklikle, mevcut yasadaki 1 yıllık maktu denetimli serbestlik uygulaması hüküm korundu. Teklifin ilk halinde kamuoyunda "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması için uygulanacak "oransal" denetimli serbestlik sistemi getirilerek 1 ay ceza alanın bile hapis yatmasının yolu açılıyordu. Muhalefet ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine oransabu düzenlemeden vazgeçilerek, 18 ay ve altında ceza alanların cezaevine girmesi engellenmiş oldu.
  • Cezaevine alınacak gazeteler için "BİK'ten ilan alma koşulu esnetildi: Yasa teklifinde Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) resmi ilan ve reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınamayacağına ilişkin düzenlemede kısmi değişikliğe gidildi. Muhalefet , bu düzenlemenin iktidara muhalif gazeteler Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerin Basın İlan Kurumu'ndan reklam almalarının yasaklanarak, cezaevine alınmalarını engelleme girişimi olduunu belirterek itiraz etti. Bunun üzerine, BİK'den resmi ilan alma koşulu korunmasına karşın, aynı maddeye "Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali, bu hükmün dışındadır" cümlesi eklenerek, yasak kapsamı esnetildi.
  • İyi halde yeni düzenleme: Teklifteki "iyi halin belirlenmesi" koşulları arasından "Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin belgeler de istenebilir" koşulu kaldırıldı.