Türkiye'de 'ayrımcılık' dersi

  • Ayşe Karabat
  • Ankara, Türkiye

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon öğrenci yeni ders yılının ilk gününde "ayrımcılık" dersi gördü.

Fotoğraf altı yazısı,

Ders kitaplarında yer alan bazı ifade ve imalar da eleştiriliyor

İnsan hakları savunucuları ilk derste ayrımcılık konusunun işlenecek olmasının çok önemli olduğunu ama bunun yeterli olmadığını söylüyor.

Onlara göre Türkiye'nin ayrımcılığın önlenmesi konusunda atması gereken başka adımlar da var.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge ile okullardaki ilk dersin ayrımcılık üzerine olmasını istemişti.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da bu kararlarının hükümetin 'demokratik açılımıyla' ilgili olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yeni ders yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda konuya dikkat çekti.

Gül, "Yeni nesillerin insan haklarına, insanlara ve düşüncelere saygılı, hoşgörülü, demokrasiyi bilen bireyler olarak yetiştirilmelerine büyük önem veriyoruz'' dedi.

Ancak Tarih Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına göre, ders kitaplarının büyük bir kısmı sorunlu.

Araştırmaya göre, geçen sene okutulan kitapların yalnızca yüzde 11'inde temel insan hakları ilkeleri açısından bir sorun yok.

Kitaplardaki ifadeler

Ders kitaplarının büyük bir çoğunluğu ise demokrasi bilinci, evrensel değerler, cinsiyet ayrımcılığı ve kadına biçilen toplumsal roller açısından sorunlu.

139 ders kitabının inceleyen araştırma "milli değerlerin açık ya da üstü örtülü şekilde 'öteki' toplum ve kültürler aleyhine yüceltildiğini ve ötekilerin aşağılandığını" da öne sürüyor.

Edebi metinlerde Kürt, Ermeni, Yahudi ve Türk/Müslüman olmayan diğer yazarlara da ders kitaplarında yer verilmiyor ve herkes heteroseksüel varsayılıyor.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, ilk dersin ayrımcılık üzerine olmasının farkındalık yaratmak için önemli olduğunu ama ders kitaplarının içeriğinin de bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkdoğan, ayrımcılığın önüne geçen yasal bir düzenlemenin henüz olmadığını da söyledi.

'Andımız'

Türkiye'de öğrenciler, "Türk'üm doğruyum" diye başlayan "Andımız"ı da okumaya devam ediyor.

İnsan hakları örgütleri bir süreden beri "Andımız"ın kaldırılması için imza kampanyası yürütüyor.

Kesin olmamakla birlikte, hükümetin yürüttüğü demokratikleşme açılımı çerçevesinde, "Andımız"ın kaldırılmasının da gündemde olduğu söyleniyor.