İngiliz Yahudilerin barış için ödünden yana

İngiltere'de yaşayan Yahudiler arasında yapılan bir kamuoyu yoklaması, İsrail'in barışa ulaşmak için ödün vermesi fikrinin ülke dışında yaygın kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

Dört bin Yahudiyi kapsayan araştırmanın bulguları arasında katılımcıların İsrail'in Hamas'la müzakere etmesi fikrine de soğuk bakmadıklarına işaret ediyor.

Yahudi Araştırmaları Merkezi için Mori'ye yaptırılan araştırma, İngiltere'de yaşayan Yahudilerin, İsrail'i kimliklerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini, İsrail'i eleştirme haklarının da bulunduğunu düşündüklerini saptıyor.

Raporun önemli bulgularından biri, katılımcıların İsrail'in güvenliğine, Gazze saldırısına ve Batı Şeria'ya duvar inşaasına destek vermeleri.

Ancak kilit güvenlik konuları söz konusu olduğunda, İngiltere'deki Yahudilerin daha ılımlı oldukları yorumu yapılmasına neden olacak görüşler ifade ettikleri anlaşılıyor.

Raporda, İsrail içinde olup bitenlere ilişkin eleştiriler ise, yolsuzluk ve azınlıklara yönelik ayrımcılıklar üzerine odaklanıyor.

Katılımcıların yüzde 80'i İsrail'in kendi Yahudi kimliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor, yüzde 75'e yakını ise, barış için topraktan vazgeçilmesinden yana. Araştırmanın ortaya koyduğu iki veri Batı Şeria'daki yerleşim merkezleri inşaasına yaygın bir muhalefet olduğuna ve iki devletli çözüme yoğun bir destek bulunduğuna da işaret ediyor.

Yahudiliğin reformdan geçirilmesi girişimin önde gelen isimlerinden Haham Tony Bayfield, raporu değerlendirirken, ''Bence rapor, İngiltere'de yaşayan yahudilerin İsrail'e destekleri konusunda cesur olduklarını, ama aynı zamanda İsrail'in zor bazı adımlar atması gerekeceğini de kabul ettiklerini ortaya koyuyor. Özellikle de güvenliğini sağlayabilmek için. Ama cesur olduklarını ortaya koyan bir başka olgu da, İsrail'in güvenliğinin ancak adil ve barışçı bir anlaşma temelinde sağlanabileceğini de söylemeleri. Bu raporun İsrail'e güçlü bir destek içerdiği inancındayım'' dedi.

İlgili haberler