'Yerküredeki yaşamın kaynağı uzay olabilir'

Telif hakkı spl

Antartika kıtasında bulunan bir göktaşı, yerküredeki hayatın başlangıcının uzaydan gelmiş olabileceği tezini güçlendirdi.

Bulunan göktaşının incelenmesi sonucu taşın bünyasınde bol miktarda amonyak bulundu.

Amonyakta bulunan nitrojen elementi canlı yaşamına kaynaklık eden DNA ve proteinlerde bulunuyor.

Bilimadamları meteorların yerkürede eksik bulunan bu unsurları dünyaya taşımaları sayesinde, canlı yaşamını başlatmış olabileceklerini düşünüyorlar.

Araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli akademik dergide yayınlandı.

Araştırmaya imza atan bilimadamları Arizona State Üniversitesi ile California Üniversitesi'nden.

Sözkonusu araştırma Grave Nunataks 95229 adı verilen ve Antartika'da bulunan meteordan alınan 4 gram toz üzerinde yapılan analize dayanıyor.

Tozda bol miktarda amonyak ve hidrokarbon bulundu.

Araştırma ekibini lideri profesör Sandra Pizzarello, uzayda dolaşan astroidlerin göktaşı halini alıp dünyaya ulaşmaları sürecinde, yerküreye içinde amonyağın da bulunduğu ilginç bir element karışımını getirmiş olabileceklerini belirtti.

Profesör Pizzarello bu arada dünyaya ulaşan nitrojenin yerküredeki doğru canlı formlarını ortaya çıkarmış olabileceğini söyledi.

Canlı formlarının oluşumu için gerekli olan nitrojenin yerküredeki elementlerle etkileşime geçmiş olabileceğini söyleyen Pizzarello, bu bulgunun ilerki araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.