Obama'nın ekonomi karnesi

Son güncelleme: 5 KASIM 2012 - TSİ 19:47
usa

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim kampanyasının başlıca gündem maddelerinden biri ekonomi oldu. Andrew Walker, ABD ekonomisinin karnesini inceledi ve diğer ekonomilerinkiyle karşılaştırdı.

ABD tarihi kıstas alındığında, zamanımızın ekonomi performansının kötü olduğu ortada ama diğer ülkelerle karşılaştırma yapınca durumun Avrupa'nınkinden çok daha iyi olduğu görülüyor.

ABD krizden önceki toplam üretim düzeyine ulaştı.

En son veriler, bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) krizden önceki düzeyinin üzerinde olduğunu (yüzde 2,2 oranında) gösteriyor.

Buna karşılık, örneğin Japonya ya da Avrupa'nın büyük bölümü hâlâ kriz-öncesi seviyelerde seyrediyor.

"Tartışmanın iki kanadı sorunun kaynağının ne olduğu konusunda anlaşamıyor ama kaynağın ortaya çıkardığı sorunun büyüklüğü konusunda hemfikir."

Bu durum Euro Bölgesi'ndeki bütün ülkeler için istisnasız olarak geçerli.

Fransa, İtalya ve İspanya eski seviyeye hala ulaşamadı; keza İngiltere de, Euro Bölgesi'nin dışındaki bir ülke olarak aynı durumda bulunuyor.

Almanya'ya bakıldığında ise, Euro Bölgesi'nde kriz öncesindeki ekonomik üretim düzeyine ulaşan büyük ülke olarak öne çıkıyor.

ABD'nin performansına kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla bazında bakılırsa, durumun o kadar parlak olmadığı görülüyor.

ABD'de nüfus yüzde 3,8 oranında arttı ve bu oran, GSYİH'deki artıştan daha fazla.

Dolayısıyla, kriz öncesindeki kişi başına düşen gelir, bugünkü kişi başına gelirin hala üzerinde bir seviyede bulunuyor.

Bu, şöyle bir durumu gözler önüne seriyor: ABD ekonomisi 2009'ın ikinci yarısından bu yana büyüyor büyümesine ama yeterince güçlü bir şekilde değil.

İşsizlik

İstihdam piyasasına bakıldığında Obama'nın işbaşına geldiği yıla göre daha küçük orandaki bir kitlenin iş sahibi olduğu görülüyor.

Öte yandan çalışanların oranı, krizin derinlere vurduğu döneme göre daha iyi bir seyir izliyor.

Yoğun tartışma

Ekonomik görünüm, ABD'de de şiddetli bir tartışmaya konu oluyor.

Bunun neden böyle olduğu tartışılıyor.

"Son veriler, bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın krizden önceki düzeyinin üzerinde olduğunugösteriyor."

Taraflardan biri, bunun finansal krizin şiddetinden kaynaklandığını söylüyor; diğer taraf ise yönetimlerin, özellikle de Obama yönetiminin izlediği politikaların bu durumu yarattığını ileri sürüyor.

"Sorumlu finansal kriz"

"Suçlu, finansal krizin ta kendisi" diyen tarafın önde gelen akademik temsilcilerinden biri olarak Carmen Reinnhart ve Kenneth Rogoff, finansal krizlerin 800 yıllık tarihini ele aldıkları kitaplarında, krizleri izleyen durgunlukların daha kötü olduğunu savunuyor; benzer bir şekilde toparlanmanın da gücünü daha zor topladığını.

Analizleri "yavaş ve tutuk" büyüme teması çevresinde şekilleniyor ve bugün görünen tablonun şaşırtıcı olmaması gerektiğini söylüyorlar.

Söz konusu iki ekonomist, Obama kampının iktisadi yaklaşımlarına kendilerini daha yakın hissetmekle birlikte, her iki başkan için de çalışma yapmadıklarını ya da danışmanlıkta bulunmadıklarını söylüyor.

"Sorumlu Obama"

Ekonomik krizin neden bu boyutta olduğu ile ilgili tartışmanın öbür kanadındaki isimler ise, sorumlunun "yönetimlerin izlediği politikalar olduğunu" söylüyor ama tek başına Obama yönetimini hedef göstermiyor.

Bu görüşü taşıyan kamptaki akademik isimler arasında John Taylor ve Greg Mankiw de bulunuyor. Bu iki isim Romney'in işlediği tezi destekliyor.

Mankiw ve Taylor'a bakılırsa, şunu söyledikleri görülüyor: Bilakis, geçmişe bakıldığında ABD'nin ekonomik toparlanmaları mali krizlerden sonra, bu seferkinden daha güçlü olmuştur.

Bu iki isim Başkan Obama'nın yanlış bir karar aldığını, kısa vadeli çözümlere yöneldiğini söylüyor. Buna federal bütçenin ekonomiyi canlandırmak için musluklarını açması da dahil.

Özellikle vergi ve piyasa düzenleyici kurallarla ilgili belirsizliğin istihdam yaratımını ve ekonomik toparlanmayı kısıtladığını söylüyorlar.

Tartışmanın iki kanadı sorunun kaynağının ne olduğu konusunda anlaşamıyor ama kaynağın ortaya çıkardığı sorunun büyüklüğü konusunda hemfikir.

Bağlantılar

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.