Türkiye'de 'türbanlı avukatlara vize'

Son güncelleme: 24 OCAK 2013 - TSİ 16:15

Danıştay'ın Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların 'başları açık' görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurmasıyla, avukatların mahkemeye türbanla çıkmasının önü açıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, karar avukat kimliğinin yenilenmesi için verdiği başörtülü fotoğraf Türkiye Barolar Birliği'nce reddedilen başörtülü bir avukatın Danıştay'da açtığı dava sonucunda alındı.

Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. maddesinde, ''Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar'' ifadesi yer alıyor.

Başörtülü avukat, 'başları açık' ibaresinden dolayı, 20. maddenin iptali talebiyle Danıştay'a başvurdu.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, bu ibarenin yürütmesini oy çokluğu ile durdurdu.

Danıştay'ın karar gerekçesinde avukatlığın, mesleki faaliyet olarak serbest meslek olduğu, bu nedenle avukatların kamu görevlisi olmadıkları belirtildi.

Gerekçede Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile avukatların kimlik ve ruhsatnamelerine ilişkin kurallara yer verilirken, anılan belgelerde kullanılacak fotoğraflara ilişkin bir belirleme yapılmadığı ifade edildi.

Bu düzenlemelerde, avukatlarca belirli yer ve zamanlarda giyilmesi gereken resmi kılıktan söz edildiği ve bu kılığın da Türkiye Barolar Birliği'nce belirlenen ve avukatların mahkemeler veya belirli törenlerde üzerlerine giydikleri cübbe olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Karara katılmayan bir üye ise, ilgili düzenlemenin kimlik kartları ile ilgili değil, avukatların görevlerini yaparken uymak zorunda oldukları bir meslek kuralı olduğunu belirterek, düzenlemenin dava konusu işlemin dayanağı olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Davalı Barolar Birliği'nin, karara itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz edilmesi halinde, konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından görüşülecek.

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.