Şehirliler dikkatini toplayamıyor

Son güncelleme: 20 ŞUBAT 2013 - TSİ 13:06

Şehirler insanların dikkatini yoğunlaştırma yeteneğini bozuyor.

Goldsmiths College araştırmacıları, Afrika'nın ücra bir bölgesinde, bazı kişilerin kırda kaldığı, diğerlerininse şehir bölgelerine göç ettiği bir kabileyi inceledi.

Şehirlileşen grubun dikkatini odaklamakta çok daha fazla zorlandığı ortaya çıktı.

Araştırmacı Karina Linnell, dikkati yoğunlaştırma güçleri arasındaki farkın sanılandan çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Aşırı uyarılma

Çalışma, kafein depolayarak çoklu görevleri yerine getirmeye çabalayan büro çalışanlarının korkulu rüyalarını doğrular nitelikte.

Üniversitenin psikoloji bölümünden Dr. Linnell, Güneybatı Afrika'daki Namibya'da yerleşik Himba kabilesinin üyelerine bilişsel testler yapmış ve bunların sonuçlarını, aynı kabilenin Londra'da yaşayan genç üyelerine yapılan testlerle karşılaştırmış.

Kırsal bölgede kalarak sığır gütmekle uğraşan kadın ve erkek kabile üyelerinin, dikkat yoğunlaştırma gerektiren testlerde, aynı kabilenin kent ve şehirlerde yaşayan üyelerine göre çok daha başarılı olduğu sonucuna varmış.

Araştırmacılara göre, şehir ortamında yaşayan kişiler çok fazla uyarılmaya maruz kalıyor; görüntüler ve sesler birbiriyle yarışıyor.

Dr. Linnell, dikkat yoğunlaşmasının, insanların duyuları tahrik edildiğinde gerçekleştiğini belirtiyor. Ama bu tahrik aşırıya kaçarsa ters etki yaparak, tek bir işe odaklanma yeteneğini azaltıyor.

Bakış açısı farkı

Şehirlerde yaşayan kişiler bu yüzden devamlı odaklanmayı ve dikkatin dağılmamasını gerektiren testlerde pek iyi değiller.

Üstelik, kırsal bölge insanları, teknolojiyle daha az haşır neşir olmalarına rağmen, dikkat yoğunlaştırma testlerinde bilgisayar temelli işlerde bile çok daha iyi sonuçlar alıyor.

Dr. Linnell, bunun sadece "gelip geçici" bir farklılık olmadığını öne sürüyor; ona göre, testler şehirleşmiş insanların olaylara daha farklı bir bakış açısı geliştirdiğini gösteriyor.

Ayrıca, şehre göçen Himba kabilesi üyelerinin daha memnuniyetsiz olduğu ve mutsuzluk belirtileri gösterdiği saptanmış.

Dünya nüfusunun çoğunluğunun şehir ortamında yaşadığı düşünüldüğünde, bulguların önemi artıyor.

Dr. Linnel şu soruyu ortaya atıyor: "Örneğin, şirketler belirli işlerin, dikkat toplama yeteneğinin daha iyi olduğu, kentsel çevre dışında yerleşik çalışanlar tarafından yapılmasının daha iyi olacağının farkına varsa ne olur?"

Bağlantılar

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.