İsviçre bazı AB ülkelerine göç kotasını sürdürecek

isviçre'de göçmen karşıtlığını hicveden bir poster görülüyor

İsviçre'de, ülke dışından göçü sınırlandırmak için Yeşiller ile aşırı sağcı Halk Partisi'nin baskısı altında olan hükümet, Avrupa Birliği'nden göçmen sayısına getirdiği sınırlamaları sürdürmek istediğini açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamalara göre, şu anda 8 AB üyesi ülke için uygulanan kısıtlamanın 17 ülkeye yaygınlaştırılması söz konusu olabilir.

İsviçre, Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinden biri olan serbest dolaşım hakkıyla ilgili kuralları kabul etmiş; ancak 1999 yılında imzalanan anlaşmada bazı muafiyetler elde etmişti.

Bu istisnaların bir parçası olarak İsviçre'nin Avrupa Birliği'nin 8 ülkesinden gelen göçmenlerin sayısına sınırlama getirme hakkı bulunuyor.

Söz konusu istisna düzenlemesi Macaristan, Polonya veya Slovakya'nın da aralarında bulunduğu söz konusu 8 ülkeden gelen göçmenleri ilgilendiriyor.

İsviçre kamuoyunun yabancıların İsviçre'ye yoğun göçü ile ilgili hassasiyeti olduğunu belirten BBC Bern muhabiri, ülkede işsizliğin düşük, maaşların yüksek seviyede olduğunu; Frank'ın da istikrarlı ve güvenli bir para birimi olduğunu belirtiyor.

Muhabirimiz, Avrupa Birliği'nde son dönemde yaşanan mali krizin de İsviçre açısından bazı sonuçları berababerinde getirdiğine işaret ediyor.

İsviçre son olarak 2009 yılında minare inşaatı sınırlaması ile ilgili referendum nedeniyle yabancılar ile ilgili bir tartışmaya sahne olmuştu.

Muhabirimiz, Batı Avrupa'dan bile İsviçre'ye kaliteli göç olduğunu ve bu kısmi akımın göçten önce de olduğunu belirtiyor.

Hükümetin verdiği bilgiye göre ülkeye gelen yabancıların sayısı gidenlerin sayısını 80.000 kadar geride bıraktı.

Göçteki söz konusu artış ile ilgili önlem almak isteyen hükümet, çalışma izin sayısına getirilecek sınırlamanın "yabancıların göçünü kamuoyu nezdinde kabul edilebilir hale getireceğini" söylüyor.

İlgili haberler