Macaristan'a ağır 'hak ihlâlleri' suçlaması

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Macaristan'ın Avrupa Birliği içinde oylama hakkının elinden alınmasını önerdi.

Yayınlanan 29 sayfalık Macaristan raporu, Budapeşte hükümetini 2010 yılından bu yana insan haklarını ve medya haklarını ağır bir şekilde ihlâl etmekle suçluyor.

Rapora göre Macaristan'da hükümet sistemli bir şekilde hukuk devletinin temel ilkelerini ihlâl ediyor, medya faaliyetlerini sınırlıyor ve insan haklarını da dikkate almıyor.

Kuruluş, Avrupa Birliği'nin Macaristan'a karşı bazı tedbirler uygulamasını kaçınılmaz görüyor. Human Rights Watch gerekirse ve son çare olarak Macaristan'ın AB içinde oy hakkının da elinden alınmasını savunuyor.

Rapor bu eleştirisini somut veriler üzerine temellendiriyor.

2010 yılından bu yana birkaç kez yenilenen yeni anaysa; anayasaya sonradan defalarca dâhil edilen bazı hükümler; yeni hazırlanan yaklaşık 600 yasa; 300 hakimin, yaş haddi sınırlaması çıkarılarak emekliye sevk edilmesi ve adalet sistemindeki ve yargı mekanizmasındaki genel değişiklikler; yeni kilise yasasıyla bazı din kuruluşlarının kapsam dışı bırakılması; eşcinsellerin birlikte yaşamalarının aile hukuku yasası tarafından hukuk dışı ilan edilmesi gibi değişiklikler İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Macaristan'da hukuk devletini temelden sarsan gelişmeler.

Hükümet eleştirileri ciddiye almıyor

Human Rigths Watch Macaristan temsilcisi Lydia Gall bu raporu "Eğer dostlarınız da sizi ağır şekilde eleştirmeye başlamışsa artık reddetmeyi bir kenara bırakıp düşünmenin zamanı gelmiştir" cümleleriyle değerlendiriyor.

Hükümet ise raporu, aynen daha öce Avrupa Birliği kurumlarından gelen eleştiriler gibi, yanlı olmakla suçluyor.

Hükümetin uluslararası medya dairesi tarafından yapılan bir açıklama, raporu, üzerinde tartışma bile başlatılamayacak düzeyde ‘genel ve sığ’ bir değerlendirme olarak tanımladı.

Müsteşar Ferenc Kumin Macar hükümetinin siyasi sloganları anımsatan bu tür raporları ciddiye almayacağını açıkladı.

İlgili haberler