Taksim Yayalaştırma Projesi iptal edilmiş

Taksim Gezi Parkı'na yönelik projelerin iptali talebini içeren gösterilerin tüm hızıyla devam ettiği 6 Haziran 2013 tarihinde İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 'Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ni iptal ettiği ortaya çıktı.

Kararda, tarihi Topçu Kışlası'nın yeniden yapılması ile ilgili projenin dayanağı olan planların, 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran'da iptal edildiği belirtiliyor.

Karar, Taksim'de çalışmaları devam eden yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi bütün projeleri kapsıyor.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, bu konuda açılan ayrı bir davada, 7 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu karara itiraz etmişti.

Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti, dün oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararını yerinde bulmuştu.

İşte 1. İdare Mahkemesi tarafından alınan İptal kararı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin dün aldığı bu kararın bugün yayımlanan gerekçesinde ortaya çıktı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, bugün TSİ 15.00 sularında twitterdan, "Taksim meydanı ve Gezi parkına ilişkin imar planları 1. İdare mahkemesince iptal edildi. Avukat arkadaşlarımız az önce kararı aldılar. İmar planlarının iptali hakkında gerekçeli kararı inceledikten sonra davacı odalar olarak basın açıklaması yapacağız" mesajını atarak haberi doğruladı.

Daha sonra 118 bileşenli Taksim Dayanışması'nın twitter hesabından bu bilgi doğrulandı ve bugün 19.00 da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

1. İdare Mahkemesi’nin kararı kesinleşirse, 6. İdare Mahkemesi’ndeki dava dayanaksız kalıp düşecek ve Gezi projesi tümüyle iptal olacak.

Davanın geçmişi

İstanbul Mimarlar Odası’nın İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı, Taksim Yayalaştırma Projesi ve ona dahil edilen Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli Nâzım İmar Plan değişikliklerinin iptaline yönelik davada, bilirkişi raporunu 13 Mayıs’ta sunmuştu.

Bilirkişi raporunda, ‘‘Dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı, söz konusu planın sadece Taksim Alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte, plan notlarında Taksim Gezi Parkı’nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlamasının sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı’’ kaydedilmişti.

Raporu 3 hafta inceleyen mahkemenin, iptal kararını 6 Haziran’da verdiği ortaya çıktı.

İlgili haberler