AİHM Macar Magyar Garda'nın kapatılmasını haklı buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Macaristan’da radikal sağa ait Macar Muhafızları milis örgütünün 2009 yılında mahkeme kararıyla kapatılmasının yasa ihlali anlamına gelmediğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, devletin, demokrasiyi korumak uğruna, buna benzer ön tedbirler alabileceğini, bunun hukuk devletinin bir gereği olduğunu saptadı.

Radikal sağ hareketin milis teşkilatı olarak kurulan Macar Muhafızları (Magyar Garda) teşkilatı Roma karşıtı eylemleriyle tanınmıştı.

Macaristan’ın, Çingenelerin yoğun bir şekilde yaşadığı köy ve kasabalarında düzenlediği miting ve yürüyüşlerde, Macar Muhafızlarına üye milisler, askeri üniforma benzeri siyah bir örnek kıyafetlerle, kıtalar halinde, askeri nizam içinde yürüyor ve roma karşıtı sloganlar atarak halk arasında tedirginlik ve korku yaratıyorlardı.

2009 yılında Mahkemenin kapatma kararına karşı Macar radikal sağın parlamentodaki temsilcisi Jobbik kararın yasa ihlali olduğunu ileri sürerek konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımıştı.

İnsan Hakları Mahkemesi ise, kapatma kararının sert bir karar olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun yasaları ihlal etmek anlamına gelmediğini, bir ülkede devletin demokrasiyi korumak için bu tür önlemler alabileceğini vurguladı.

Gerekçeli kararda, Macar Muhafızları milis teşkilatının kapatılmış olmasının, bu teşkilata üye olan insanların elinden siyasi anlamda görüş bildirme hakkının alınmış olduğu anlamına gelmediği de belirtiliyor.