Roubini: Türkiye dahil büyüyen ekonomiler yavaşlayacak

Amerikalı tanınmış iktisatçı Nouriel Roubini, Guardian gazetesinde yayımlanan makalesinde Türkiye dahil büyüyen ekonomilerde son yıllarda keskin ekonomik yavaşlamalar gözlendiğini söyleyerek "balayı dönemi sona mı erdi?" sorusunu gündeme getiriyor.

Küresel mali krize ilişkin kehanetleriyle bilinen Roubini, bu kez Çin'in önümüzdeki iki yıl içinde sert bir çöküş yaşayacağı ve bunun BRİC ekonomilerine olduğu kadar, ekonomisi büyüyen diğer ülkelere de zarar vereceği uyarısını yapıyor.

Roubini'ye göre Euro krizi, cari açık ve finansal istikrar riski, Türkiye ekonomisine zarar veren faktörlerin başında geliyor.

Ünlü iktisatçı BRİC ülkelerinden Brezilya ve Rusya'nın gayrı safi milli hasılalarının bu yıl ancak %2 büyümesinin beklendiğini, Hindistan'ın son yıllarda güçlü büyüme sergilese de geçen sene yüzde 4'e gerilediğini belirtiyor. Son 30 yıllık dönemde, senelik yüzde 10 büyüme sergileyen Çin ekonomisinde geçen yılki büyümenin yüzde 7,8'e gerilemesinin sert bir düşüş riskini de beraberinde getirdiği yorumunu yapıyor.

Roubini, "Türkiye, Arjantin, Polonya, Macaristan gibi önceden en hızlı büyüyen pazar ekonomileri arasında sayılan pek çok ülkede de benzer şekilde yavaşlamaya tanık olunuyor. Peki Bric ülkelerini ve diğer büyüyen pazarların rahatını bozan ne?" diye soruyor.

Ünlü iktisatçının Türkiye'yi de etkilediğini söylediği ekonomik yavaşlamanın gerekçelerini altı maddede topluyor.

Piyasaların aşırı ısınması

Nouriel Roubini'ye göre öncelikle 2010-2011 döneminde büyüyen pazar ekonomilerinin pek çoğu, aşırı ısındı, potansiyelin üzerinde büyümeyle enflasyon hedefleri aşıldı. Bu nedenle pek çoğu 2011'de para politikalarını sıkılaştırdı, 2012'deki büyüme de bu yıla yansıdı.

İkinci olarak Roubini, büyüyen pazar ekonomilerinin, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik zayıflamadan ayrı durabileceği fikrinin inandırıcı olmadığı görüşünde. Ünlü iktisatçıya göre "Euro Bölgesi'ndeki kriz, Birleşik Krallık ve Japonya'da 2011-2012'de neredeyse yaşanan resesyon ve ABD'de yavaşlayan ekonomik büyümenin; ticaret, finansal bağlar ve yatırımcı güveni üzerinden, büyüyen pazarların performansını da etkilemesi, hep muhtemeldi."

Euro krizi ve Türkiye

Roubini burada Türkiye'nin durumuna dikkat çekiyor ve Euro Bölgesi'ndeki mevcut darboğazın Türkiye'ye, Orta ve Doğu Avrupa'daki büyüyen pazar ekonomilerine zarar verdiğini söylüyor.

Üçüncü olarak Roubini, çoğu Bric ülkesi ve diğer büyüyen ekonomilerden bazılarının, bir tür devlet kapitalizmine yöneldiği kanısında.

Bu da "devlete bağlı girişimlere daha büyük ekonomik rolün verildiği, milliyetçi ekonomi ya da ticarette korumacı politikaların tercih edildiği, özel sektörün üretimini ve ekonomik paylaşımını artıran reformların ise yavaşladığı bir yapıya işaret ediyor."

Dördüncü olarak Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve onlar gibi mal ihracatına dayalı pazarların ticari mallar açısından gelişimine yardımcı olan süper döngü, sona ermiş olabilir.

Beşinci ve en yeni faktör ise Amerikan Federal Merkez Bankası'nın parasal genişleme (QE) ve sıfır faiz oranı politikasına ve beklenenden daha erken son vereceği yolunda alınan işaretler.

Türkiye için cari açık riski

Nouriel Roubini son olarak çoğu büyüyen pazar ekonomisinde cari fazla eğilimi gözlenirken giderek artan sayıda ülkede, örneğin Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan'da cari açık verildiği görüşünde. Roubini'ye göre üstelik bu açıklar şimdi çok daha riskli yöntemlerle finanse ediliyor: öz sermayeden ise daha fazla borç, uzun vadeli borçlanmadan ise kısa vadeli borçlanma, yerel para biriminden ise dövize dayalı borçlanma tercih ediliyor.

Bu ülkelerin zayıflıkları başka noktalarda da birleşiyor: aşırı mali açık, hedeflenenin üzerinde enflasyon ve finansal istikrar riski. İktisatçı bunların Brezilya ve Türkiye'de siyasi huzursuzluklara da yansıdığı görüşünde.

Nouriel Roubini, büyüyen pazar ekonomilerinden kimilerinin hızlı büyümeyi sürdüreceği ama pek çoğunun kalın bir duvara çarpacağı uyarısıyla tamamlıyor.