Kürt Ulusal Kongresi'nde temsil titizliği

Kemal Kerküki, Ronahi Serhat, Saadi Pera basın toplantısında Telif hakkı ANF

Coğrafi, siyasi ve dini farklarıyla bütün Kürtleri biraraya getirmeyi hedefleyen ilk büyük Kürt Ulusal Kongresi'nin iki kez ertelenmesi, ayrıca bileşimi ve temsiliyet konusunda gösterilen titizlik gruplar arası rekabetin de işaretini veriyor.

Aslında 24 Ağustos'ta yapılması planlanmış olan konferans, farklı Kürt siyasi gruplar arasındaki hakimiyet mücadelesi söylentileriyle beraber önce iki hafta ertelenmiş, son olarak dün Erbil'de hazırlık komitesinin düzenlediği bir basın toplantısıyla 15 Eylül tarihi üzerinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

Dünkü açıklamalara göre toplantılar üç gün sürecek.

Dünyanın ve bölgenin her tarafından Kürtleri biraraya getirecek bu kongrenin düzenli olarak toplanması isteniyor.

Shafaq News sitesi, kongre başkanlığının da dönüşümlü olarak üstlenilmesi ve ilk toplantıya bölgedeki siyasi ağırlığı göz önüne alınarak Mesud Barzani'nin başkanlık yapması konusunda Kürt partilerin anlaştıkları söylentilerine yer veriyor.

Konferans hazırlık komitesinden Kemal Kerküki'nin Erbil'de yaptığı açıklamalara yer veren İngilizce Kürt haber sitesi Shafaq News'a göre, kongrenin odağında "Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkı" olacak.

Fırat Haber Ajansı ANF de, hazırlık komitesinden Ronahi Serhat'ın, basın toplantısında "Kürt halkının tek bir talebi var, o da tarihi bir zulüm ve adaletsizliğin giderilmesi, dünyanın diğer halkları gibi kimliklerine, özgürlüklerine ve onurlu yaşam haklarına kavuşabilmektir. Kürt halkının birliği Ortadoğu halkları için barış ve demokratik çözümün inşasına katkıda bulunacak, savaş ve çatışma getirmeyecektir" dediğini aktarıyor.

Titiz temsiliyet hesapları

Kürt Ulusal Kongresi'ne 300 yabancı konuk ile Suriye, Türkiye, İran ve Irak'taki Kürt bölgeleri ve diğer ülkelerden 600 delegenin katılması planlanıyor.

Katılanların bileşiminin de dikkatle planlandığı ve temsiliyet için farklı düzeylerde kotalar düşünüldüğü anlaşılıyor.

Hazırlık komitesinden Ronahi Serhat, kotaların bütün örgütlü yapılar ve bireylerin katılımı ve temsiliyeti dikkate alınarak planlandığını söyledi.

Delegelerin yüzde 10'u gençlik örgütlenmeleri, yüzde 10'u önde gelen Kürt şahsiyetler, yüzde 35'i sivil toplum örgütleri ve yüzde 45'i de siyasi parti mensuplarından oluşacak.

Hazırlık komitesi, kadınların bütün katılımcıların yüzde 40'ını oluşturmasına karar verildiğini de duyurdu.

"Kürdistan'ın dört parçası" diye nitelenen coğrafi bölgeler ise üzerinde katılımcıların daha önce anlaşmaya vardığı şekilde, esasen toplam Kürt nüfusu içindeki oranlarına göre temsil edilecek.

Ronahi Serhat dört parçanın kotaları hesaplanırken, siyasi farklılıklar ve koşulların da dikkate alındığını söyledi.

Hazırlık komitesi üyelerinden Saadi Pera da dini farklılıkların temsiline değinirken "Faili, Ezidi ve Aleviler gibi farklı inançlardan Kürtler de parti, örgütlenme, dernek ya da tek tek siyasi şahsiyetler olarak onlar da temsil edilecek." dedi.