Altı soruda ODTÜ ormanı tartışması

ODTÜ ormanı'ndan geçirilmesi planlanan yol yapımı çalışmaları, ODTÜ kampüsüne yaklaşırken, bir grup eylemci ağaçların kesilmesini önlemek için eylem başlattı.

Eylem beşinci gününde devam ediyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ve sivil toplum kuruluşları ve rektörlük arasındaki görüş ayrılıkları da devam ediyor.

Bu noktaya nasıl gelindiğini, Ankara'dan gazeteciSinan Onuş altı soru, altı cevap ile anlattı.

ODTÜ'den yol geçirme tartışmaları nasıl başladı?

ODTÜ arazisinden yol geçirme projesi ve tartışmaları ilk olarak 1992 yılında başladı.

Anadolu Bulvarı'nı Konya Yolu'na bağlayacak güzergâh üzerindeki arazi 1993 yılında ODTÜ tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildi.

Hazırlanan plan sonrası birinci yolun yapımı 1994 yılında onaylandı.

Ancak ODTÜ arazisi, 6 Mart 1995'te Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "1. Derece Sit Alanı" ilan edildi.

2008 yılında ise birinci yola ek olarak ikinci bir yolun yapımı gündeme geldi.

İkinci yol nedeniyle ODTÜ ve Büyükşehir Belediyesi arasında sert tartışmalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi, "ODTÜ binalarının kaçak olduğu" iddiasıyla, 45 bina grubunun yıkılmasına ve üniversiteye 1,8 milyon TL ceza kesilmesine karar verdi.

ODTÜ Rektörlüğü ise "yol restleşmesi" olarak anımsanan bu olay sonrası kararlarını mahkemeye taşıdı.

Açılan 45 ayrı davada yıkım ve ceza kararlarının yasal dayanağı olmadığı ve kamu yararına aykırı olduğu hükme bağlandı.

ODTÜ arazisinden kaç yol geçmesi planlanıyor?

ODTÜ arazisinden bugün, iki ayrı yol geçmesi planlanıyor.

Bu yollardan birincisi, 1994 yılında onaylanan ve ODTÜ İmar Planı'nda da yer alan yol.

Anadolu Bulvarı'nın devamı olan bu yolun, ODTÜ'nün doğusundaki A-1 kapısı ile Vişnelik arasındaki kesimden, 100. Yıl ve Çiğdem mahallelerinin de tam ortasından geçerek Konya Yolu'na bağlanması planlanıyor.

ODTÜ Rektörlüğü, "yıllar önce alınmış bir karar" olduğunu savunarak küçük değişiklikler dışında bu yolun yapımına itiraz etmiyor.

İkinci yol ise ODTÜ'nün, Bilkent girişinde bulunan A-7 kapısından girerek, yerleşkeyi doğu-batı yönünde kesecek olan ve Anadolu Bulvarı'nın devamındaki yola bağlanması tasarlanan hemzemin yol.

İkinci yol bugün neden gündemde değil?

ODTÜ, bu ikinci yola itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı.

İtirazı uygun gören mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin planında yer alan bu yolun yapımını iptal etti.

Karar, Danıştay'ca da onandı.

Mahkeme kararı sonrasında ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008'de, daha önce onaylanmış olan İmar Planlarını reddederek, "Koruma Amaçlı İmar Planı" istedi.

ODTÜ Rektörlüğü ise, Ağustos 2011'de "Bu yolun doğal ve arkeolojik sit alanlarını ve orman olarak tescil edilmiş alanları tahrip etmeyen bir tünel olarak yapılmasının kabul edilebileceğini" açıkladı.

ODTÜ'nün hazırladığı plan ne öneriyor?

ODTÜ Rektörlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden iki, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden de beş öğretim üyesi görevlendirerek yeni bir plan hazırlığına başladı.

Yeni çalışmaya,"Koruma Amaçlı İmar Planı" adı verildi.

Bu plan çalışmasında da birinci yol güzergâhı için 1994'teki planın ana hatları korundu ancak çok sayıda kavşak önerisi yapıldı.

Yani doğal çevrenin asgari düzeyde etkilenmesi sorunu yine tali kaldı.

Plan çalışmasında, Bilkent kapısından girecek ikinci yolun ise Ağustos 2011'deki Rektörlük açıklamasında olduğu gibi tümüyle tünel olarak yapılması önerildi.

Planda tünelin, o tarihte belediye tarafından gündeme getirilen "aç-kapa" olarak yapılamayacağı, yani yüzeyde herhangi tahribata yol açacak bir inşaat yöntemi yerine New Austrian Tunneling Method (NATM) turu bir yöntem kullanılması, not olarak özelikle kayıt altına alındı.

Yol yapım çalışmasında son durum ne?

ODTÜ Rektörlüğü, hazırladığı Koruma Amaçlı İmar Planı'nı notları ile birlikte onaylanmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu.

Onay süreci devam ediyor ve Büyükşehir Belediyesi de yol yapımı için bekliyor.

İkinci yolun yapımının ise birinci yolun bitiminden sonra ara formüllerle yeniden gündeme geleceği yorumları yapılıyor.

Çünkü ODTÜ, tünelde ısrar ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi, maliyetin çok artacağını belirtiyor.