Avrupa'da Azerbaycan seçimleri tartışması

Avrupa'daki bazı insan hakları grupları ve Yeşiller Partisi'nden milletvekilleri Avrupa Birliği Konseyi'nin Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ılımlı yorumlarını sert dille eleştirdi.

Konsey adına Avrupa Parlamentosu'ndan bir grup milletvekili 9 Ekim'deki seçimlere gözlemci olarak katılmış ve seçimlerin "hür, âdil ve şeffaf bir biçimde yapıldığını" bildirmişti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Azerbaycan'a 45 kişilik bir gözlemci heyeti göndermiş, heyet, 10 Ekim'de, Avrupa Parlamentosu'nun 7 üyesiyle birlikte, söz konusu ortak bildiriyi yayımlamıştı. Gözlemciler, düzenlemelerin "profesyonelce olduğunu, seçimin sükûnet içinde geçtiğini, seçmenlere gözdağı verildiğine dair hiçbir belirti bulunmadığını" kaydetmişti.

Bununla birlikte Avrupalı gözlemciler, "gelişme sağlanması gereken bazı alanlar olduğunu ve ifade özgürlüğü konusunun hala derin bir kaygı yarattığını" da eklemişti.

Ancak bazı uluslararası gözlemcilerce hazırlanan raporda, seçimlere hile karıştırıldığı bildirildi. AGİT tarafından gönderilen seçim gözlemcileri oy kullanma ve sayım işlemlerinde önemli sorunlara tanık olunduğunu, 37 seçim merkezinde sahte oy kullanıldığını belirtti. AGİT, gözlem altına alınan seçim merkezlerinin yüzde 58'inde de oy pusulalarının sayımında olumsuz noktalar görüldüğünü bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Azeri araştırmacısı Tural Ahmedzade, BBC'ye yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, sık sık gündeme getirilen insan hakları ihlalleri konusunda Bakü hükümetine yeterince baskı yapmadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller Partisi milletvekilleri de, Parlamenterler Meclisi ile Avrupa Parlamentosu heyetinin açıklamasını "sahtekârlık" olarak niteledi.

9 Ekim seçimlerini ezici çoğunlukla kazanan İlham Aliyev, üçüncü kez 5 yıllık dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

İlgili haberler