ÖYM'lerin kaldırılması ne getirecek?

Telif hakkı AFP

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "özel yetkili mahkemeler" olarak adlandırılan ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi imzaladı.

Böylece daha önce yasal düzenlemeyle kaldırılan ancak ellerindeki dosyalar sonuçlanıncaya kadar görevlerine devam etmesi hükme bağlanan özel yetkili mahkemeler de tümüyle kaldırılmış oldu.

Bu mahkemelerde görevli hakim ve savcılar, devirlerinin tamamlanmasından itibaren 10 gün içinde HSYK tarafından uygun görevlere atanacak.

Görevli özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma dosyaları da yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına devredilecek.

Yargılaması devam eden dosyalar, bulundukları aşamadan itibaren kovuşturmaya devam edilmek üzere yetkili ve görevli mahkemelere aktarılacak.

Bu mahkemelerce verilip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda veya Yargıtay'ın dairelerinde bulunan dosyaların incelenmesi ise sürecek.

Henüz gerekçesi yazılmamış olan hükümlerin gerekçeleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılacak.

Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve kesinleşen dosyalara ait arşiv ve dokümanlar HSYK tarafından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere devredilecek ve müteakip işlem ve talepler bu mahkemelerce yerine getirilecek veya karara bağlanacak.

Yaltı: Bu yasa ile yeni sorunlar gelecek

ÖYM ve Terörle Mücadele Mahkemelerinin (TMM) kaldırılmış olmasını olumlu bulan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Barış Yaltı, “Ancak çıkartılan yasanın hukukçuların beklediği düzeltmelerden çok, iktidarın, yolsuzluk operasyonu ile ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme olarak gözüküyor” dedi.

Bu yasa ile birlikte yeni sorunların da geldiğini savunan Yaltı, “Çünkü Terörle Mücadele Kanunu ve diğer şikayet konusu edilen ve adil yargılamaya açıkça aykırı hususlarda bir düzeltme yapılmamıştır” diye konuştu.

Telif hakkı v

Yeni yasa ile idare mahkemelerinin kararlarını uygulamamanın yaptırımsız kalacağını ileri süren Yaltı, “Kısacası yasa, kamuoyunun beklentilerinden uzak, özgürleştirici olmayan ve iktidarın kendi sorunlarına çözüm için çıkartılmış bir düzenleme niteliğinden kurtulamamaktadır” dedi.

Gündel: Düzenlemede birçok sorunun cevabı var

Avukat Seçkin Arıkan da hukuksal açıdan bakıldığında yapılan düzenlemenin doğru ve yerinde olduğunu belirtti.

Ancak mahkemeler tarafından karar verilmiş olaylarda kararların yine kanunda düzenlenmiş yeniden yargılama yollarıyla değişmesi gerektiğini söyledi.

Arıkan olaya farklı bir bakış açısı getirerek, “Kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi mekanizmaları Türk Ceza Kanunu’nda yer almakta iken özellikle Adalet Bakanı’na tanınan yetkinin ısrarla kullanılmamasını ise anlamakta zorluk çekiyorum” dedi.

ÖYM’lerde verilen kararlara ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirel açıklamaları olduğunu söyleyen Arıkan, “Buna rağmen bu mahkemelerin kararlarına ilişkin bir düzenleme yoluna gidilmemesini de anlamsız” olarak niteledi.

Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Tetkik Hakimi Ahmet Gündel de “Cumhurbaşkanı’nın onayladığı düzenlemede, Ergenekon benzeri davalara ilişkin olarak birçok sorunun cevabı var” dedi.

Gündel, "AYM’nin gerek tutuklu vekiller gerek emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili kararlarının, gerekse de ÖYM’lerin kaldırılmış olmasının bu davalara ilişkin Yargıtay’ın “gelecekteki kararlarını etkilemeyeceğini” savundu.