Avrupa Adalet Divanı: Veri saklama direktifi geçersiz

Telif hakkı PA

Avrupa Adalet Divanı, telekomünikasyon firmalarına AB vatandaşlarının iletişim bilgilerini iki yıla kadar saklama zorunluluğu getiren direktifi "geçersiz" ilan etti.

AB Bilgi Saklama Direktifi 2006'da yürürlüğe girmişti. AB'nin en yüksek yargı organı olan Adalet Divanı ise direktifin özel yaşamın mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması gibi iki temel hakkı ihlal ettiğine karar verdi.

Adalet Divanı kararında, 2006 tarihli direktifin kişilerin kimliği, iletişiminin süresi, nereden ve ne sıklıkta yapıldığı gibi verilerin saklanmasına izin verdiğine hükmetti.

Lüksemburg'daki mahkemenin kararında "Bu bilgilerin saklanmasının zorunlu tutulması ve ulusal makamlara bu bilgilere ulaşma imkanı verilmesi özel yaşamın mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması gibi iki temel hakkı ciddi bir şekilde ihlal ediyor" denildi.

"Direktif orantısız"

Mahkeme, bilgi saklanmasının kamu güvenliği ve ağır suçlarla mücadelede gerekli olduğunu vurguladı ancak direktifin orantısız olduğunu vurguladı.

Avrupa Adalet Divanı son kararını Avusturya ve İrlanda'dan gelen şikayetler üzerine aldı. Avusturya ve İrlanda mahkemeleri Divan'dan, direktifin AB Temel Haklar Sözleşmesi'ne uygun olup olmadığını değerlendirmesini istemişti.

28 üyeli Avrupa Birliği ise şu anda yeni bir veri koruma yasası hazırlıyor.

Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da Adalet Divanı'nın kararının incelendiğini ve güvenlik ile temel haklar arasında düzgün bir denge olması gerektiğini belirtti.