Diyarbakır'da 'Demokratik İslam Kongresi'

Telif hakkı n

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerisiyle aylardır hazırlıkları yapılan “Demokratik İslam Kongresi” Diyarbakır’da Kuran okunarak başladı.

İki gün sürecek kongrenin ilk gününe 300’ü aşkın delege katıldı.

Kongrenin birinci gününde “Medine Sözleşmesi”, “İslam’da zalim, mazlum ve adalet kavramları” ve “Ortadoğu’da barış arayışı ve Kürt sorunu çözümü”; İkinci gününde ise “İslam’da savaş, hukuk, barışın inşası” ve “Kadının İslam’daki yeri” başlıklarında oturumlar yapılacak.

Kongre, 11 Mayıs Pazar günü sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

Kongrenin açılış konuşmasını Çalışma Komitesi adına Prof. Kadri Yıldırım ve Rojova Halklar ve İnançlar Bakanı Muhemed Ebidallah El Kadiri yaptı.

Yıldırım, “Kürtler ve İslamiyet ile Kürt sorunu ve İslam’ın Hakemliği” başlıklı konuşmasında Kuran'da ve Peygamberin sünnetinde “Çok kimliklilik, çok dillilik ve çok renklilik” gibi kavramların bulunduğunu söyledi.

Medine Sözleşmesi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, sözleşmenin, “bir arada yaşama ve yönetime kolektif katılmanın yazılı anayasası olduğunu” söyledi.

Cîzêrê Kantonu temsilcisi Nureddin Şakir ise “Rojava'da oyunlar oynanıyor. İnsanların kafaları kesiliyor. Rojava Kürdistanı, bu birliğe ihtiyacı var. Önderimiz, 15 yıl sonra da seni özgürleştiremedik. Özgürlük Amed zindanında başladı, dağlara ovalara yayıldı. Özgürlük, Rojava'da yaratıldı. Seni özgürleştireceğiz Önderimiz. Rojava devrimi Kürdistanı özgürleştirecek. Rojava devriminin başarısı Kürdistan'ın başarısıdır. Bu nedenle Önder Apo'nun çağrısıyla başlayan kongrenin anlamı büyüktür” dedi.

Öcalan’dan mesaj

Telif hakkı n

Öcalan da kongreye üç sayfalık mesaj gönderdi. Öcalan’ın “Mümin kardeşlerim” diye başlayan mesajını HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken okudu.

Öcalan mesajında, “Özellikle İslam'ın iki büyük merkezi olarak kendini günümüze de dayatan iktidarcı Arabi, Selefi akımlarla İrani Şia akımların devletçilik bağlamında yol açtıkları büyük tahribatlara karşı mekan halk ve demokrasi merkezli kavramlarla mücadele bayrağı açmayı aynı dinin özündeki doğruya sadakatla bağlı olmanın gereği saymaktayım. İki iktidarcı devletçi merkeze karşı demokratik ve mekan merkezli karşı çıkışların en büyük toplumcu ahlaki ve politik ifadesi olarak islami yanıt aramayı bulmayı ve iradeleştirmeyi kongrenizin en temel görevi saymakta ve selamlamaktayım” ifadeleri yer aldı.

PKK lideri, mesajında “bazılarının”, PKK’nın temsil ettiği Kürt hareketini “ateist, komünisti, materyalist gibi” tanımladıklarını ama bu tanımların “batılı kavramlar” olduğunu söyledi. Öcalan, “Bunlara ‘kavram kölesi’ demek daha uygun düşer. Yalnız şu kadarını söylemeliyim ki; eğer İslami toplum doğası bir gerçekse, İslam’ın dindârı ve ateisti olmaz. Bunlar kavramsallaştırmalardır” dedi.

Abdullah Öcalan mesajında, “çağdaş İslami ümmetin millet birliğini” anlamlı bulduğunun altını çizdi. Öcalan, bunun ise asla “tek devlet, tek millet, tek bayrak zırvalamaları anlamına gelmediğini” ileri sürdü. Öcalan, “Tersine ilgili ayetteki ‘birbirinizi tanıyasınız diye sizi farklı kavimler halinde yarattık’ hükmü gereğince çoğulcu, demokratik, eşit ve özgür bir İslami ve birliğinde olan diğer kavimlerin ‘milletler birliğini’ ifade etmektedir. Kongrenizin hem İslam’ın evrenselliği hem tekilliği bağlamında gerek İslami Milletler Birliği gerekse bağrındaki çoğulculuğun ifadesi olan her mezhebi tekiller sorununa doğru yaklaşımlar ve uygulama esaslarını gerçekleştireceğine dair inanç ve umudumu ifade etmek isterim” dedi.

Öcalan ayrıca kimi çevrelererce eleştirilen, “Kürdistan” ve “Demokratik” kavramlarını, “eksik ve yanlış anlamaya yol açabileceğinin bilincinde olarak daha büyük yanlışları önlemek ve özdeki doğrulara yol açmak açısından kullanmaktan çekinmediğini” söyledi.

Abdullah Öcalan mesajında ayrıca, PKK hareketini, “Batı’nın ideolojik hegomonyasının bir sonucu olan dini-laik ikilemine boğmamak” gerektiğini söyledi. İslam’ın kendisini “dini laik bağlamına sıkıştırmasının” da yanlış olduğunu belirten Öcalan bunun, İslam’daki yaşam bütünlüğünü bozduğunu ileri sürdü. Öcalan, “Eğer illa genel bir güncel İslami tanımalamada bulunma gereği varsa bunu kültürel İslam olarak belirlemek kanımca herkesi içermesi nedeniyle doğruya daha yakındır. Kültürel İslam’la kast edilen hem gerçekleşmiş hem de anlamını sürdüren İslam toplumu olmaktadır” dedi.

Mesajında kongrenin genel hatlarını uzun uzun açıklayan Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saygıdeğer mümin kardeşlerim, kongrenizin genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştığım anlamı kadar, sürekliliği ve bundan sonraki kurumsallaşması daha da önemli bir görev olarak önümüzde, önünüzde durmaktadır. İslami diyarların genellinde olduğu gibi, Kürdistan’da sürekli yeni bir İslami kurumlaşmaya şiddetle ihtiyaç vardır.”

Salondaki bazı katılımcılar, Öcalan’ın mesajını ayakta alkışlarken bazı katılımcıların da hiç alkışlamaması dikkat çekti. Bu da kongreye, PKK-KCK çizgisinde olmayanların da katıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı.