İngiltere'de 'ırkçı önyargılar' tırmanıyor

Telif hakkı THINKSTOCK

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülke halkının üçte birine yakın bir kesiminin 'ırkçı önyargılara sahip olduğunu' ortaya koyuyor.

NatCen araştırma merkezinin 1983 yılından bu yana her yıl yaptığı İngiltere Toplumsal Davranış anketine göre ırkçı önyargılara sahip olanların oranı 2001'den sonra arttı ve 30 yıl önceki verilere geri dönüldü.

Ankete katılanların yüzde 30'u kendilerini "çok" veya "biraz" ırkçı önyargılara sahip kişiler olarak tanımladı.

NatCen araştırma merkezi başkanı Penny Young 2 binden fazla katılımcıyla yapılan anket sonuçlarının "tedirgin edici" olduğunu söyledi.

Irkçı önyargıların en düşük olduğu yıl, araştırma sonuçlarının yüzde 25'e işaret ettiği 2001 yılıydı.

Verilerin ülke coğrafyasına göre de değişiklik gösterdiği kaydedildi. Londra merkezinde 'önyargılı' olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 16 iken, bu oran ülkenin batı bölgesi West Midlands'te yüzde 25'e çıkıyor.

Bedensel güç gerektiren iş kollarında çalışan ileri yaştaki erkek nüfus arasında önyargıların yaygın olduğu görüldü. Araştırma, en yüksek artışın da 'eğitimli profesyonel erkekler' arasında olduğunu gösterdi.

'Göçmen sayısı azaltılsın'

Irkçı önyargıların yaşla da paralel olarak arttığı anlaşıldı. Yaşları 17 ila 34 arasında değişenlerde bu oran yüzde 25, yaşları 55 üstü olanlarda ise yüzde 36 olarak tespit edildi.

Üniversite eğitimi alanlar arasında ırkçı önyargıya sahip olanların oranı yüzde 19, hiç eğitim almayanlarda ise yüzde 38.

Ankete katılanlara "kendilerini diğer ırklardan olanlara karşı önyargılı tanımlayıp tanımlamadıkları" soruldu.

BBC Radio 4'un Today programına konuşan Young, 2001 yılında İngiltere'de sosyal liberalizmin getirisi olarak önyargıların da düştüğünü belirtip 2011'de ABD'deki 11 Eylül saldırıları ve göç konusundaki endişeleri, önyargı artışının olası nedenleri olarak gösterdi.

Ankete katılan ve belli bir seviyede ırkçı önyargılara sahip olduklarını söyleyenlerin yüzde 90'ından fazlası İngiltere'ye giren insan sayısının da azaltılmasını istediklerini söyledi.

Irkçı önyargılara sahip olmadıklarını belirtenler arasında göçmen sayısının azaltılmasını isteyenlerin oranı da yüzde 73.

İlgili haberler