Tüm dinler tek çatı altında toplanıyor

1990’lı yıllarda başlayan dinler arası diyalog çabaları, İsviçre’nin Başkenti Bern’de yapılan Dinler Evi ile ete kemiğe bürünüyor.

Hıristiyanlık, Müslümanlık,Yahudilik, Alevilik, Budistlik, Hinduluk, Baha’ilik ve Sih dini bir çatı altında buluşup, ortak çalışma başlatacak.

Dinler Evi’nde ibadethanelerin yanı sıra, eğitim çalışmalarının yapılacağı özel alanlar ile konferans ve sergi alanları da bulunuyor.

Dinler Evi kompleksi içinde Kilise, Cem Evi, Camii, Budist Tempel’i ve Hindu Tempel’i yer alıyor. En büyük ibadet yeri 800 metrekare ile Hindu Tempel’e ayrılmış, onu 500 metrekare ile Camii izliyor.

Kilise, Budist Tempel’i ve Cem Evi için ise 150 şer metrekarelik ibadet alanları öngörülmüş.

İbadet alanları Dinler Evi kompleksinde hem birbirlerinden ayrı hem de bağlantılı olarak planlanmış durumda.

Dinler Evi başkent Bern’in Avrupa Meydanında yer alıyor.

14 Aralık 2014 Pazar günü açılacak olan Dinler Evinde ibadethaneleri bulunmayanYahudiler, Baha’iler ve Sih’ler topluluk olarak merkezin tüm faaliyetlerinde yer alacaklar ve yönetime katılacaklar.

Bu toplulukların ilerde ibadethane açma hakları saklı tutuluyor ancak şimdilik kendilerine ait ibadethaneleri bulunmuyor.

2000’li yılların başında fikir olarak ortaya atılan Dinler Evi inşaatına 2012 yılı Haziran ayında başlanabildi.

Halktan toplanan bağışlarla yapılan inşaat finansman yetersizliğinden uzun süre proje olarak askıda kaldı.

2011 yılında bir seferde yapılan beş milyon Franklık bağışla inşaat için 2012 yılında düğmeye basıldı.

Dinler Evi’nin bir başka özelliği ise, bütün bu büyük dinlerin ibadet alanlarının dışında, genel dua odalarının olması.

Hıristiyan, Müslüman,Yahudi, Alevi, Budist, Hindu, Baha’i veya Sih olmayan kişilerin dua edebilmesi için özel odaların ayrılmış olması.

Bu anlamda Dinler Evi tamamen bir hoşgörü merkezi olarak hazırlamış bulunuyor.

Dinler Evi’nin sadece bir ibadethaneler kompleksi olmamasına özen gösteriliyor.

Bern Yüksek Okulu ile ortak eğitim programları için şimdiden hazırlıklar bitirilmiş durumda

İlgili haberler