İspanya kürtaj yasağından vazgeçti, bakan istifa etti

İspanya'da kürtajı anne sağlığının tehlikede olması ya da tecavüz sonucu hamilelik durumları hariç yasaklamayı öngören yasa tasarısı Başbakan Mariano Rajoy tarafından gündemden düşürüldü. Hükümette yasanın en katı savunucularından Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon ise karar üzerine istifasını verdi.

Gallardon, sadece Adalet Bakanlığı görevini değil, siyaseti de bıraktığını açıkladı. Gallardon'un istifasını vermesinden saatler önce Başbakan Mariano Rajoy hükümet olarak 'kürtaj reformu' planından vazgeçtiklerini söylemişti.

Tepki çeken 'reform'

İktidardaki merkez sağ Halk Partisi 2011 seçim programında da yer alan kürtaj düzenlemesini yılbaşında gündeme getirmiş, ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Taslakta yer alan maddelerden bazıları şunlardı:

  • Ceninin engelli olduğu anlaşılsa dahi kürtaja izin verilmemesi
  • Reşit olmayan kadınların kürtaj için ebeveyn rızası alması
  • Annenin hayatı tehlikede değilse ya da tecavüz sonucu hamilelik yoksa hiçbir şekilde kürtaja izin verilmemesi

Tasarıya ülke genelinde artan tepkiler üzerine bugün bir açıklama yapan Başbakan Rajoy, "Hükümetin başı olarak doğru olan kararı verdim. Bir uyum sağlamamız gerekiyor. İktidarlarla birlikte değişen yasalara ihtiyacımız yok" diye konuştu.

İstifasını sunan Adalet Bakanı Gallardon geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda sokak eylemleriyle tasarıya karşı çıkanları eleştirmiş ve "Size söz veriyorum. Bağırıp çağırmalar ya da hakaretler yüzünden kadınların ve doğmamış çocukların hakları için sürdürdüğüm mücadeleden geri adım atmayacağım " demişti.

İktidardaki Halk Partisi içerisinde yerel seçimler öncesinde kürtaj tasarısı yüzünden bölünmeler yaşandığı ve Başbakan Rajoy'un partinin zayıflamasının önüne geçmek için tasarıdan vazgeçtiği yorumları yapılıyor.

İspanya'da kürtajın geçmişi

Nüfusunun büyük bir kısmı Katolik Hristiyan olan İspanya'da kürtaj konusu uzun süredir yoğun tartışmalara neden oluyordu.

Ülkedeki kürtaj yasasının temelini oluşturan düzenleme 1985'te yapılmış ve üç koşulda kürtaj hakkı tanınmıştı.

Kadının sağlığının tehlikede olması, tecavüz sonucu hamilelik ya da ceninin engelli olduğunun anlaşılması durumunda kürtaja izin verilmişti.

Kadınlara hamileliğin 12'inci haftasına kadar yasal kürtaj yolu da bu düzenlemeyle birlikte açılmıştı.

2010 yılında sosyal demokratlar iktidardayken çıkarılan yeni bir yasayla kürtaj haklarının kapsamı genişletilmiş ve yasal süre hamileliğin 14'üncü haftasına kadar çıkarılmıştı. Engelli cenin durumunda ise hamile kadına 22 hafta süre tanınması kararlaştırılmıştı.

Rajoy hükümetinin getirmek istediği 'reform' ise 1985 yasasından dahi daha geri bir düzenleme olarak eleştirilmişti.