Yargıtay’da 'hükümetin listesi' kazanamadı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine Yargıtay kontenjanından 3 asıl, 3 yedek üyenin seçimini yaptı.

HSYK'nın yeni asıl üyeleri Yakup Ata, Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik oldu.

Hükümetin destek verdiği söylenen isimler ise seçimleri kaybetti.

Kısa bir süre önce yapılan Yargıtay Başkanlık Kurulu seçiminde de hükümetin desteklediği söylenen liste yine seçilememişti. Bu sonuçlar hükümetin Yargıtay’da ikinci yenilgisini almış olduğı şeklinde yorumlandı.

Şimdi ise gözler, HSYK’nın 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak büyük seçimi öncesindeki Danıştay seçimlerine çevrildi.

29 Eylül Pazartesi günü yapılacak seçimler sonrası Danıştay Büyük Genel Kurulu da HSYK’ya 2 asıl, 2 yedek üye gönderecek.

HSYK Genel Kurulu 22 asıl üyeden oluşuyor. Kurulun Başkanlığını Adalet Bakanı yapıyor ve Müsteşarı ile birlikte doğal üye olarak kabul ediliyor.

20 üyenin 4'ü ise cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor.

Yargıtay Genel Kurulu 3, Danıştay Genel Kurulu 2, Adalet Akademisi Genel Kurulu'nca da 1 asıl üye seçiliyor.

Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından ise 7'si adli, 3'ü idari yargıdan olmak üzere toplam 10 asıl üye seçiliyor.