UNDP: Eski Sovyet ülkelerinde yaşam süresi kısalıyor

Telif hakkı v

BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa'daki bazı eski sosyalist ülkeler ve Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinde eşitsizliklerin arttığını, ortalama yaşam süresinin de azaldığını duyurdu.

UNDP'nin İstanbul'daki bölgesel merkezi tarafından yayımlanan araştırmaya göre yaşam beklentisi açısından bakıldığında bölgedeki gidişat hem erkekler hem de kadınların aleyhine işliyor.

Batı'daki BDT ülkelerinde erkekler, 1960'ta küresel ortalamalardan 12 yıl daha fazla yaşamaktaydı.

2012 yılına gelindiğinde ise bu bölgedeki erkeklerin yaşam süresi küresel ortalamanın iki yıl altına düştü.

Kadınlarsa 1960 yılı başlarında diğer ülkelerdeki kadınlara kıyasla 14 yıl daha fazla yaşıyordu. 2012 yılında bu fark iki yıl azaldı.

Orta Asya'da da benzer eğilimler sözkonusu.

Telif hakkı f

UNDP'nin İstanbul Bölgesel Merkezi'nden Kıdemli Stratejik Danışman Ben Slay, "Bu ülkelerin sosyalizm sonrası geçmişi, görece eşit gelir dağılımlarını, sosyal hizmetlere görece geniş bir erişimi, toplumsal cinsiyet konusunda da yine görece küçük eşitsizlikleri ardında bırakmıştı. Ancak bu avantajların kaybedilmekte olduğuna dair rahatsız edici göstergelerle karşı karşıyayız." dedi.

UNDP'ye göre yoksulluk riski, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar açısından daha da yüksek.

Okul öncesi eğitim

Araştırma ayrıca bölgede eğitime kaydolma eğilimlerinde de kaygı verici bir takım eşitsizlikler olduğunu gösteriyor.

Arnavutluk, Karadağ ve Türkiye gibi ülkeler, okul öncesi eğitime kaydolma oranlarında son 10 yıl içinde ciddi artışlar yakaladı.

Ancak Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan'da çocukların üçte birden daha azı anaokullarına kaydedildi.

Kadınlar ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliği de bölgenin büyük kısmında küresel ortalamaların altında yer alıyor.