İngiltere'de intihar eden erkek sayısı hızla artıyor

Telif hakkı BBC World Service

İngiltere'de intihar eden erkeklerin oranı son on yılı aşkın sürede en yüksek düzeye ulaştı. Ulusal İstatistik Dairesi'nin sayılarına göre, 2013 yılında her 100 bin erkekten 19'u intihar etti.

2013'te intihar eden 15 yaşın üzerindeki kadın ve erkek sayısı 6 bin 233. Bu oran bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 daha fazla.

Erkekler arasında intiharların artmasında son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk önemli etmenlerden biri. Ekonomik durgunlukla birlikte, işsizliğin en çok arttığı bölgelerde erkekler arasında intiharlar da artıyor.

Aslında genelde intihar oranları düşme eğilimi gösteriyordu. 1981'de her 100 bin kişiden 15,6'sı intihar ederken, 2007'de bu 100 binde 10,6'ya düşmüştü.

Ulusal İstatistik Dairesi, "2007'den bu yana kadınlar arasında intihar oranı görece istikrarlı kaldıysa da, intihar eden erkek sayısı önemli artış kaydetti.

2013 yılında intiharların yüzde 78'i erkeklerden oluşuyordu.

Telif hakkı Getty

En hassas grup 45-59 yaşlarındaki erkekler

İntihar eden erkekler arasında en hassas durumdaki yaş grubu 45-59 yaşları arasında olanlar. Bununla birlikte 30 yaşın altındakiler hariç, tüm yaş gruplarındaki erkekler arasında intiharlar arttı.

Akıl sağlığı kurumu SANE'in başkanı Marjorie Wallace, hayatlarının en iyi noktasında olan erkeklerin kendilerini bu derece umutsuz ve çaresiz hissedip yaşamlarına son vermesinin şok edici olduğunu söyledi.

SANE, bireylerin duyguları hakkında daha açık bir şekilde konuşabilmesi ve destek alması halinde bu intiharların pek çoğunun önlenebileceğini kaydetti.

Bu alanda sözlü destek sağlayan Samaritans örgütünden Joe Ferns de, sosyo-ekonomik anlamda büyük yetersizlikler yaşanan bölgelerde intiharların önlenmesi için yerel ve bölgesel düzeyde bu olguya öncelik verilmesi ve daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti.

İlgili haberler