DERGİ - Fazladan meme ucu neden ortaya çıkar?

Telif hakkı BBC World Service

Bazı insanların fazladan üçüncü meme ucu vardır. Bu sayının sekize kadar çıktığına bile rastlanmıştır.

Araştırmalar, Macaristan’da fazladan meme ucu vakalarının nüfusun yüzde 0,22’sini, beyaz Amerikalıların yüzde 0,6’sını, siyah Amerikalıların yüzde 1,63’ünü, İsraillilerin yüzde 2,5’ini etkilediğini ortaya koyuyordu. Alman çocukları arasında bu oran yüzde 5,6 idi. Fazladan meme uçlarına çoğunlukla vücudun sol tarafında ve kadınlardan daha fazla erkeklerde rastlandığına inanılıyor; fakat bu oran Japonya’da tam tersine işliyor.

Yani etnik köken, cinsiyet, coğrafi etkenlere göre farklılık göstermekle birlikte fazladan meme ucu vakaları çok yaygın değil. ABD’de toplam sayının 200 bin kişiyi bulduğu sanılıyor.

Bu konudaki ilk araştırmalardan birini yürüten Kajava, Fin halkı üzerinde yapılan bir çalışmadan yola çıkarak 1915’te bu vakaları sekiz farklı kategoriye ayırmıştı. Bazı vakalarda meme ucunun yanı sıra meme dokusuna da rastlanırken, bazılarında meme ucu olmadan meme dokusuna, meme başı çevresine, ya da daha farklı bileşimlere rastlanabiliyordu.

Telif hakkı BBC World Service

En yaygın olanı ise ‘politeli’ adı verilen ve çevresi olmadan fazladan meme ucunun oluşması halidir. Doktorlar ve araştırmacılar, yüz yıl önce yapılmış olmasına rağmen Kajava’nın sınıflandırmasını bugün de kullanıyor.

Embriyonun gelişimi

Konuyu anlamak için meme uçlarının nasıl oluştuğuna bir bakmak gerekiyor. Spermin yumurtayla birleşmesi sonucu embriyo oluşmaya başlıyor. (Döllenmeden sekiz hafta sonra embriyoya fetüs adı verilir.) Dördüncü haftada, daha sonra deriyi oluşturacak olan ‘ektoderm’den iki şerit kalınlaşır. Süt hattı ya da memeli hattı denen bu şeritler koltuk altından göğse ve mideye oradan da kasıklara kadar iner. Daha sonraki hafta ve aylarda bu şeritler daha da kalınlaşır ve meme kristallerini oluşturur. Sonunda sadece göğüste kalacak şekilde çekilirler ve memeler ve meme uçları gelişmeye devam eder.

Fakat bazen bu çekilme tam olarak gerçekleşmez ve daha fazla sayıda meme ucunun oluşmasına neden olabilir. Bunlar çoğunlukla asıl meme uçlarının altında olmakla birlikte, vakaların yüzde 13’ünde daha yukarılarda, hatta koltuk altında bile oluşabiliyor. Doktorlar doğum sonrasında bu meme uçlarından da süt gelebileceğini belirtiyor.

Telif hakkı BBC World Service

Fazladan meme uçları konusundaki bilgi oldukça eskilere dayanıyor. Yunan mitolojisindeki tanrıça Artemis çok sayıda memesi olacak şekilde resmedilmiştir. Fenikeli karşılığı olan Astarte’nin takipçileri ise fazla memenin doğurganlık sembolü olduğuna inanıyordu. Erkeklerin fazladan meme ucu olması halinde ise cinsel güçlerinin daha fazla olacağına inanılıyordu.

Beklenmedik yerlerde

Charles Darwin de İnsanın Türeyişi adlı eserinde fazladan meme ucu konusuna değinmiş, bu vakaları gelişim sürecinde evrimsel geçmişimizden sıyrılıp bugüne gelen bir özellik olarak değerlendirmişti. Gerçekten de embriyo, biçimsel olarak memeliye ve sonra primata benzemeden önce, gelişiminin ilk aşamalarında balık ve sürüngene benzer.

Birçok memelinin süt hattında ikiden fazla memesi vardır; ineklerin dört, köpeklerin sekiz ve 10, sıçanların 12, domuzların ise 18 memesi vardır. Fakat insanda birçok ekstra meme ucunun süt hattının dışında oluştuğunu bildiğimiz için bugün onları embriyonun gelişiminde şans eseri ortaya çıkan bir özellik olarak görüyoruz.

Telif hakkı BBC World Service

Süt hattının dışında oluşan meme uçlarına ender rastlanıyor. Fakat omuzda, sırtta, kol ve bacaklarda, yüzde ve hatta cinsel organlarda bile ortaya çıkabiliyor. Çoğu zaman bunlar fark edilmeyebiliyor ya da ben veya doğum lekesi sanılıyor. Fakat meme ucunun arkasında ayrıca memeli doku da oluşmuşsa normal meme dokusunu etkileyen hastalıklar ya da hormon değişiklikleri onları da etkiliyor. Ergenlik ya da hamilelik dönemlerinde renk değiştirme, şişme, hatta süt akıtma gibi belirtiler ortaya çıktığında ancak bunların farkına varılabiliyor. Normal meme dokusu gibi bunlarda da kanserli tümörler ortaya çıkabiliyor.

Aşırı örnekler

Fazladan meme uçlarını böbrek veya idrar yolunun oluşumunda görülen anormalliklere bağlayanlar da var. Bunun nedeni embriyonun gelişim aşamasında bunların tümünün aynı dönemlere denk düşmesi olabilir. Genel nüfus içinde bu tür bozuklukları olanların oranı yüzde 1-2 civarında iken, ekstra meme ucu olanlarda bu oran yüzde 14,5’e kadar çıkabiliyor.

Fazladan meme ucu olanların çoğu bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymuyor. Bazıları ise kozmetik nedenlerle onları ameliyatla aldırıyor. Fakat bazı vakalarda aşırılıklara rastlandığı da oluyor. Örneğin 1827’de bir Fransız kadının sol kalçasında tam büyümüş üçüncü bir memeye rastlandığı kaydediliyor. Kadın doğum yaptıktan sonra bu memeden de süt gelmeye başlamış. Yaşamı boyunca beş çocuk doğuran kadının bebeklerini beslerken üç memesini de kullandığı belirtiliyor.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Future’da okuyabilirsiniz.

Dergideki diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.