Molla Ömer'den barış sürecine destek

Molla Ömer

Afganistan'daki Taliban hareketinin lideri Molla Muhammed Ömer, hükümetle yapılan barış görüşmelerini desteklediğini bildirdi.

Ramazan Bayramı öncesinde, ender mesajlarından birini yayımlayan Molla Ömer, "İslam hukukunun, düşmanlarla barışçı ilişkileri engellemediğini" belirtti.

Molla Ömer, geçen hafta Afgan hükümetiyle ABD ile Çin temsilcilerinin gözetiminde yapılan ve Pakistan'ın ev sahipliği ettiği ilk yüzyüze resmi görüşmeye değinmese de, hükümetle yapılan temasları, "yabancı güçlerin işgaline son vermenin yolu" diye niteledi.

Pakistan'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği açıklanmış, iki tarafın güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmayı kabul ettikleri ve Ramazan'dan sonra bu tür görüşmelere devam edecekleri bildirilmişti.

Bu mesaj, Molla Ömer'in Afganistan barış süreci hakkında yaptığı ilk yorum. 7 Temmuz'daki görüşmeler sırasında ve hemen sonrasında, toplantıya katılan Taliban temsilcisinin, Molla Ömer'in onayını alıp almadığı belirgin değildi. Barış görüşmeleri konusunda Taliban hareketi içinde geçmişte görüş ayrılıkları olmuştu.

Molla Ömer, Afganistan ve bölgedeki IŞİD yandaşlarına değinmediyse de, "Müslüman dünyası kendi içindeki birlik ve kardeşliğini korumalı ve iç farklılıkların, saflarını zayıflatmasına izin vermemeli." dedi.