Avrupa Adalet Divanı: İşe gidip gelmek de mesai

Telif hakkı Scott Barbour Getty Image

Avrupa Adalet Divanı, belirli bir ofisi olmayan çalışanların ilk ve son randevularına gidiş gelişlerinin de mesaiden sayılması gerektiğine hükmetti.

Birçok işveren daha önce bu süreyi mesai saatine dahil etmiyordu.

Bu karar örneğin bakıcılar, doğalgaz teknisyenleri ya da satış temsilcilerini istihdam eden şirketlerin AB'nin mesai kurallarına aykırı davrandığı anlamına geliyor.

BBC Hukuk Muhabiri Clive Coleman kararın "büyük etkisi olacağını" söylüyor.

Colmean "İşverenler çalışanların mesai düzenini, ilk ve son randevuları evlerine yakın olacak şekilde değiştirmek zorunda kalabilir" diyor.

'AB Çalışma Direktifi'ne aykırı'

Adalet Divanı kararın AB'nin mesai saatleri direktifleri uyarınca çalışanların sağlık ve güvenliği için alındığını belirtti.

AB direktifleri işçilerin işverenler tarafından istismarını önlemek için çalışanların kaç saat mesai yapacaklarını, ne kadar ara alabileceklerini ve yıllık izinlerini düzenliyor.

Telif hakkı Thinkstock

Direktiflerin en önemli amaçlarından biri de AB'de hiçbir çalışanın haftada 48 satten fazla mesai yapmaması.

Konu Adalet Divanı'nın önüne İspanya'da güvenlik sistemleri kuran Tyco adlı bir şirkete açılan davayla geldi.

Şirket 2011'de bölge ofislerini kapatınca çalışanlar ilk randevularına gitmek için farklı uzunlukta mesafeler kat etmek zorunda kaldı.

Kararda "Çalışanların işe yolculuklarının evlerinde başlayıp bitmesi, kişisel tercihlerinden değil, işverenin bölge ofislerini kapatmasından kaynaklanıyor. İşveren kararının yükünü işçilerin omuzlarına yüklemek, çalışanlara bir minimum dinlenme süresi veren direktifin öngördüğü gibi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasına aykırı olur. " denildi.