What does Europe want from Obama?

Son güncelleme: 22 OCAK 2013 - TSİ 15:53

According to one survey, 75% of Europeans would have voted for President Obama if they could, compared to only 8% who would have chosen the Republican Mitt Romney.

But what does Europe want from Obama's second term?

Reporter:

Christian Fraser

tıklayın Haberi dinlemek için tıklayın

In President Obama's second term there are two longer-term developments that will affect the relationship with Europe. The first is the US budget deficit, the second the so-called "pivot" - or the rebalancing of focus towards Asia.

America's finances will mean, now even more than in the first term, the US will be what some have called a "frugal superpower" -leading from behind as they did in Libya, and as they look to be doing in Mali.

But then that frugal nature is not altogether bad news. The US remains by far the biggest customer for European exporters.

Generally the Europeans are content with the status quo. The last thing they need at a time when Europe is so embroiled in its own internal debates, is the external distraction of a change in guard across the pond.

tıklayın Sözcükleri dinlemek için tıklayın

budget deficit bütçe açığı

frugal tutumlu, eli sıkı

leading from behind ön planda olmadan yöneten, önemli kararları alan ancak bunu ön plana çıkarak yapmayan

look to be öyleymiş gibi görünen

altogether tümüyle

by far büyük bir farkla

status quo mevcut durum, statüko

embroiled in zor ve karmaşık bir şeye dahil olmak, boğuşmak

change in guard liderlik değişimi

across the pond Atlas Okyanusu'nun öteki kıyısı

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.