Günün Deyimi: To set the wheels in motion

Son güncelleme: 25 ŞUBAT 2013 - TSİ 12:50
İngiltere bisiklet takımı

Today's phrase

If you set the wheels in motion, you do something which will cause a series of actions to start.

Examples

Victoria dreamed of becoming an Olympic cycling champion. She set the wheels in motion by buying a racing bike.

Neil decided to move to the country. He set the wheels in motion by calling an estate agent.

Take note

If you oil the wheels you do something that will make it easier for something else to happen.

Example: John offered his expertise, which helped oil the wheels on the big building project.

Interesting fact

At the UCI Track Cycling World Championships, competitors take part in all the various disciplines of track cycling. They are regulated by the Union Cycliste Internationale.

The event is currently taking place in Minsk in Belarus.

Türkçesi

To set the wheels in motion: Başlatmak, harekete geçirmek.

To oil the wheels: Çarkları yağlamak, kolaylaştırmak, yolunu açmak.

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.