Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Yoksullukla mücadelede internet

İnternetin beraberinde getirdiği tehlikeler tartışılırken hep sözü edilen unsurlardan biri de, varsılla yoksul arasındaki uçurumu daha da açması, bir "bilgi uçurumu" yaratması tehlikesidir.

Ama acaba internet bu uçurumu kapatmakta da kullanılabilir mi?

Bir yoksullukla mücadelede stratejisi olabilir mi?

Eskişehir'de yapılan bir çalışmaya bakılırsa, "evet."

Anadolu Üniversitesi'nde yapılan araştırma, yoksul hanelerde medyanın nasıl kullanıldığına bakarken internet kullanımını da ele almış.

Araştırmayı Yardımcı Doçent Doktor Hakan Ergül'le konuştuk.