Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Mısır'da iki yılda iki iktidar

Bundan sadece iki yıl öncesine kadar Mısır'da Cumhurbaşkanı Mübarek'in bir halk hareketiyle devrileceğine ihtimal veren neredeyse yok gibiydi.

Ama 2011'in Şubat ayında, hızla gelişen olaylar bu düşüncenin aksini kanıtladı ve neredeyse otuz yıl Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hüsnü Mübarek, görevden indirildi.

Sancılı bir seçim sürecinden sonra Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi göreve geldi, ama ne işsizlik azaldı, ne de ekonomi düzeldi. Dahası toplum kutuplaştı: kimisi için Mursi demokratik bir liderdi, kimi içinse devrim ruhuna ihanet eden bir İslamcı.

Sonunda dün Kahire'de iktidar tekrar zorla el değiştirdi.

Mısır ordusu Mursi'yi görevden uzaklaştırarak, anayasayı askıya aldı, ve Anayasa Mahkemesi başkanını geçici cumhurbaşkanı ilan etti.

Generaller, yeniden seçimlere gidileceğini söylüyor, fakat hangi koşullar altında, belirsiz.

Ve toplumdaki kutuplaşmayı kanıtlarcasına, dün gece Kahire'de iki ayrı meydanda toplananların duyguları, birbirine taban tabana zıttı.