Aşırı avlanma kurbanı dev Amazon balığı

Telif hakkı McCain

Bilim adamları bir zamanlar Amazon nehrine hükmeden 3 metre uzunlukta bir balık türünün aşırı avlanma nedeniyle bazı alanlarda soyunun tükendiğini ortaya çıkardı.

Arapaima adlı balığın ortalama nüfusunun son derece düşük olduğu ve 41 topluluktan sekizinde soyunun tükendiği bulundu.

Araştırmacılar avlanmanın bu tropikal balık üzerindeki etkilerinin önceden düşünülenden çok daha kötü olduğu sonucuna vardı.

Dev Amazon balığı

Arapaima'nın ağırlığı 181kg kadar çıkabiliyor.

Bu balık dünyanın en büyük tatlı su balıkları arasında yer alıyor.

Hava soludukları için her beş ila 15 dakikada bir yüzeye çıkmaları gerekiyor.

Bu da yakalanmalarını kolaylaştırıyor.

Soyu tükenen balıklar

Büyüklükleri nedeniyle çok aranır bir balık bu.

Avlanırken zıpkın ve ağlar kullanarak balıkçılar tarafından yakalanıyorlar.

Telif hakkı LISA CHRISTINE

Bir yüzyıl önce dev balıklar Amazon'a hakimdi.

Ancak araştırmacılar aşırı avlanma nedeniyle sayılarının ciddi düzeyde azaldığını söylüyorlar.

Kapsamlı araştırma

Araştırmacılar 81 toplulukta, meslektaşları tarafından balıkçılıkta "uzman" olarak kabul edildi 182 balıkçı ile röportaj yaptı.

Görüşmeler yürütüldüğü bu topluluktan 41'inde balık sayımı gerçekleştirilmiştir.

Sekiz balıkçı da hava almak için su yüzüne çıktıkları anda Arapaima'ları saymak için eğitilmiştir.

Telif hakkı AMOS CHAPPLE

Nüfus sayımı Arapaima nüfusunun bölgelerin % 57'sinde çok azalmış olduğunu ortaya koymuştur.

% 17'sinde aşırı sömürülmüş, % 19'unda yerel düzeyde soyu tükenmiş ve sadece % 5'inde iyi yönetilmiş olduğu ortaya çıkarıldı.

Toplumların % 2'sinde ise bu balık avlanmamış.

Sürdürülebilir balıkçılık

Nüfus sayımı sonuçlarına ek olarak, balıkçıların dörtte üçünden fazlası Arapaima'nın son yıllarda sayılarının azaldığını söyledi.

Neredeyse her toplumda balıkçıların dörtte biri nüfusun durumunun bakılmaksızın Arapaima avlıyor.

Çalışılan toplumların sadece % 27'sinde Arapaima avlama usülleri için kurallar var.

Ama balıkçılar tarafından takip edilen kuralları olan topluluklarda büyük balık stokları bulunmuştur.

İlgili haberler