İpek Yolu’nda İslam’ın izleri

Bugünkü Şian’a bakınca sekiz milyon nüfusa sahip bu canlı kentin bir zamanlar tarihi İpek Yolu’nun başladığı nokta olduğuna inanması zor.

Milattan önce 2. yüzyılda kullanılan ve Çin ile Roma İmparatorluğu’nu birbirine bağlayan bu yol 6 bin 400 km uzunluğunda. Kentin bu tarihi geçmişi onu bugün çok daha ilginç kılıyor.

İpek Yolu sadece çeşitli ürünlerin taşındığı bir yol değildi; Çin’e yeni kültürler ve dinler de getirdi. Bunların çoğu bugün de canlılığını korumaya devam ediyor. Çin’de bugün 10 milyon Müslüman bulunuyor ve bunların geçmişi İpek Yolu’nu kullanan Arap ve Pers tüccarlara dayanıyor. Şian’ın Müslüman mahallesinde bugün 70 bin etnik Müslüman yaşıyor.

Kentin Müslüman mahallesinde 10 cami var. 742 yılında inşa edilen Büyük Cami Çin’deki en eski ve en büyük cami olarak biliniyor.

Orta Doğu ve Orta Asya’daki çoğu caminin tersine Şian’daki Büyük Cami’de Çin mimari özellikleri görülüyor. Yazılarda ise Arap etkisi hakim.

Büyük Cami’de namaz vakti 1000 kişi toplanıyor. Cami ziyarete açık olmakla birlikte Müslüman olmayanlar namaz salonuna giremiyor.

Çin’de 1966-76 yılları arasında yaşanan Kültür Devrimi sırasında birçok azınlık kültürü baskı altına alınmıştı. O dönemlerde 29 bin caminin yıkıldığı, Kuran’ın yakıldığı söyleniyor. 1978’de bu uygulamalar gevşetildi. Bölge halkı eski yasakların artık olmadığını, İslamın kendisini çok daha özgür ifade edebildiğini söylüyor.

Şian’ın Müslüman mahallesi Hui halkından oluşuyor. Etnik olarak Han halkına benzerlik gösteren Huiler Müslüman olmalarıyla onlardan ayrılıyor.

Helal koyun ve kuzu etinin ağırlıklı olarak kullanıldığı Hui yemekleri Çin mutfağına özgü usullere göre pişiriliyor.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Travel’da okuyabilirsiniz.

Dergideki diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.