Kadın ve erkek ne kadar eşit?

BBC'nin bu hafta başlayan 100 Kadın sezonu çerçevesinde, dünyada erkekler ile kadınlar arasındaki eşitsizliğin ne boyutta olduğunu göstermek amacıyla interaktif bir rehber hazırladık.

Arama kutusuna istediğiniz ülkenin adını yazın ve cinsiyet eşitliği sıralamasındaki yerini görün.

Veriler Dünya Ekonomik Froumu'nun (WEF) raporuna dayanıyor. WEF raporunda,ülkeler kadınların ekonomik ve siyasi hayata katılımına göre ve eğitim-sağlık gibi sosyal hizmetlere erişimlerine göre göre sıralanıyor.

TIKLAYIN: 100 KADIN SEZONU NEDİR?

Kaynaklar

Dünya Ekonomik Forumu, UNESCO İstatistik Enstitüsü, OECD

Metodoloji

Küresel cinsiyet eşitliği endeksini oluşturabilmek için Dünya Ekonomik Forumu onlarca veri setini inceliyor. Bu veri setleri kadınların ekonomik hayata katılımından fırsat eşitliğine, eğitimden sağlık hizmetlerine ve siyasi hayata katılıma kadar uzanıyor.

Sıralama ise her ülkenin kendi şartları içerisinde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin büyüklüğüne göre yapılıyor. Böylece zengin ve fakir ülkeler adil bir şekilde kıyaslanmış oluyor.

Bu yılki raporda 145 ülke incelendi.

Ücret eşitsizliği verileri ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'ndan (OECD). Her ülke için mevcut en güncel veriler kullanıldı. Tarihler 2010 ila 2013 arasında değişim gösteriyor.

OECD, kadın ve erkek arasındaki ücret kıyaslamasını her bir cinsiyetin ülkede aldığı maaşların medyanını alarak ortaya koyuyor. Sadece tam zamanlı çalışanların aldığı ücretler dikkate alınıyor.

Üniversite mezunu kadınların oranına dair veriler ise UNESCO İstatistik Enstitüsü'nden.